Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Radosna szkoła jubilatka
60-lecie obchodzi w tym roku Zespół Szkół Specjalnych (ZSS) w Pyskowicach. Dwudniowe uroczystości z tej okazji uczciły również 10-lecie nauczania na jednym z oddziałów Szpitala w Toszku, które ta szkoła  prowadzi.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła akademia zorganizowana 1 czerwca w budynku ZSS w Pyskowicach przy ul. Poniatowskiego 2. Dyrektor Bogusław Hadzik powitał przybyłych gości, wśród których byli m.in. członkowie Zarządu Powiatu Gliwickiego na czele ze starostą gliwickim, burmistrz i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyskowicach, dyrektor i zastępca Zakladni a Prakticka Szkola w czeskiej Opawie (z którą współpracuje ZSS), dyrektorzy i przedstawiciele szkół powiatowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także DPS-u „Ostoja” w Sośnicowicach.

Bogusław Hadzik przypomniał następnie historię ZSS w Pyskowicach, która utworzona została w 1961 r. jako pierwsza w powiecie gliwickim i jedna z pierwszych w ówczesnym województwie katowickim Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna w Pyskowicach. Początkowo mieściła się przy ul. Poniatowskiego 16, a w 1974 r. przeniosła się do swej obecnej siedziby. Niezmiennie przez te wszystkie lata utrzymuje wysoki poziom nauczania specjalnego, stale jest modernizowana i doposażana w nowoczesny sprzęt, prowadzi owocną współpracę zagraniczną i wiele projektów edukacyjnych.

Podczas akademii wystąpili uczniowie ZSS, prezentując swe talenty artystyczne. Potem były liczne gratulacje, życzenia i podziękowania. Tego dnia dzieci miały gry i zabawy na szkolnym boisku, był też urodzinowy tort. 2 czerwca zaś odbył się powiatowy Turniej Piłki Nożnej w ZSS w Pyskowicach pod patronatem Starosty Gliwickiego. Wygrali go gospodarze, pokonując drużynę z SOSW Tarnowskie Góry 2:1. Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 z Toszka, która pokonała drużynę ZSS z Knurowa.

Także 2 czerwca uczczono 10-lecie nauczania na XVII Oddziale Sądowym o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Nieletnich Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, które prowadzi ZSS w Pyskowicach. W Polsce są tylko 4 takie oddziały, trafia tu młodzież w wieku 13-18 lat z demoralizacją oraz z zaburzeniami lub chorobą psychiczną. Również tu młodzież przygotowała wspaniałe przedstawienie, był urodzinowy tort, życzenia i gratulacje. W tej części obchodów jubilatom towarzyszyła dyrekcja szpitala oraz przedstawiciele Toszka.

- Świętujący 60-lecie Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach to bardzo dobra placówka, zapewniająca dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukację, terapię i możliwość zdobycia zawodu. Szkoła prowadzi także nauczanie w Szpitalu w Toszku, gdzie hospitalizowana młodzież może kontynuować naukę, równocześnie odbywając leczenie. Wielkie słowa podziękowania dla wszystkich absolwentów, pracowników i kierownictwa tej placówki! – mówi wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz.

Warto przypomnieć, że pierwszym dyrektorem istniejącej od 1961 r. szkoły był Stanimir Makowski, który dobrał kadrę pedagogiczną i zaczął wdrażać w praktyce opisywane dotychczas metody pedagogiki specjalnej. Nauczaniem specjalnym objęci byli wówczas tylko uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Później dopiero wprowadzono nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Następnymi dyrektorami kierującymi szkołą byli Edward Kołowicz i Janina Możdżonek. W 1974 r. Szkoła Specjalna w Pyskowicach zmieniła lokalizację i przeniosła się do obecnego budynku przy ulicy Poniatowskiego 2 – dzięki temu mieści się w stylowym, charakterystycznym budynku z czerwonej cegły, który wybudowany został w 1894 r.

Stanowisko dyrektora objęła wtedy Kazimiera Nawrot, która wprowadziła szereg zmian w szkole. Następnym dyrektorem była Stanisława Dobrowolska, kontynuująca założone cele swoich poprzedników. Zaczęła powiększać się kadra pedagogiczna, zmieniały się metody pracy, modernizowano budynek. W 1990 r. stanowisko dyrektora objęła Elżbieta Borowska. W tym okresie do grona pedagogicznego dołączył pierwszy katecheta – ksiądz. Po trzech latach szkoła zmieniła ponownie dyrektora – przez 21 lat była nim Jadwiga Nandzik. Podczas tak długiego kierowania placówką wprowadziła wiele znaczących zmian. W 1997 r. szkoła rozpoczęła nauczanie dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Wprowadzono nauczanie indywidualne oraz powstał oddział szkoły specjalnej w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

Istotny był 1999 r., kiedy to utworzono przy Szkole Podstawowej nr 2 Specjalnej w Pyskowicach – Gimnazjum Specjalne w Pyskowicach, łącząc je w Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, a organem prowadzącym szkołę został  Powiat Gliwicki. W 2006 r. powstała w jego ramach Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Pyskowicach, ucząca dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach umiarkowanym i znacznym do 24 roku życia. W 2010 r. utworzona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Pyskowicach – teraz Branżowa Szkoła 1 Stopnia – o profilu kucharz i malarz-tapeciarz (obecnie murarz-tynkarz) ucząca młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W tym samym roku powstał także drugi oddział szkoły, mieszczący się w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku na Oddziale XVII Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu z nauczaniem dzieci z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Od 2014 r. stanowisko dyrektora szkoły piastuje Bogusław Hadzik. Za czasów jego kierownictwa udało się z sukcesem przeprowadzić kolejne remonty i modernizacje szkoły, powstały nowe pracownie, winda, realizowane są projekty ze środków unijnych. Szkoła wciąż się rozwija.

Dziś to bardzo ładna, kolorowa i wesoła placówka dysponująca nowoczesnymi salami lekcyjnymi, bardzo dobrą bazą dydaktyczną, pomocami szkolnymi. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych – piosenkarskich i plastycznych oraz sportowych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim.

Szkoła zatrudnia bardzo dobrą, fachową kadrę. Nauczyciele grają na instrumentach, śpiewają, recytują, pięknie malują, fotografują, rysują, tworzą ceramikę, „dłubią” w drewnie, potrafią szyć, pysznie gotować i piec oraz przede wszystkim doskonale i profesjonalnie uczyć, w tym także zawodu. W szkole panuje bardzo sympatyczna, wręcz rodzinna atmosfera. Niezwykle istotna jest współpraca szkoły z rodzicami.
Placówka prowadzi ożywioną i bardzo aktywną współpracę z zagranicznymi szkołami specjalnymi – czeską Zakladni a PraktickaSzkola w Opawie oraz niemiecką Karl-Georg-Haldenwang-Schule w Bad Teinach-Zavelstein w Powiecie Calw. Dzięki temu uczniowie mają możliwość wyjazdów do Czech i Niemiec. Nierzadko są to, dla niektórych z nich, pierwsze w życiu wyjazdy za granicę. Nawiązują się przyjaźnie, trwa sportowa i naukowa rywalizacja.

Szkole-jubilatce życzymy dalszych wielu lat tak udanego funkcjonowania!