Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Kiedy pracodawca może zbadać pracownika alkomatem?

Spożycie alkoholu w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Mimo że przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu jest zabronione i surowo karane, to wciąż wielu pracowników nie respektuje przepisów i pije alkohol tuż przed pracą lub nawet w jej trakcie. Co może zrobić pracodawca i czy może przeprowadzić badanie alkomatem?

Przesiewowe badanie trzeźwości

Zgodnie z prawem pracodawca nie może przeprowadzić badania alkomatem bez zgody pracownika, dlatego badania kontrolne trzeźwości w firmie nie powinny mieć miejsca. Dodatkowo rutynowe kontrole negatywnie wpływają na atmosferę w pracy oraz stosunek pracowników do szefa. Warto też pamiętać, że odmowa przeprowadzenia takiego badania zazwyczaj traktowana jest jako przyznanie się do faktu, że jest się pijanym.

Pracownik pod wpływem alkoholu – co można zrobić?

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom i dlatego pracownika, który jest pod wpływem alkoholu, może nie dopuścić do pracy. Jeśli więc zachodzi podejrzenie, że podwładny spożywał alkohol, to w pierwszej kolejności, należy odsunąć go od wykonywanych obowiązków. Co prawda, badania alkomatem w takiej sytuacji pracodawca nie może przeprowadzić, jeśli pracownik nie wyraził na to zgody, jednak może w tym celu wezwać policję. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest pijany, to policjanci przeprowadzą badanie trzeźwości, a pracownik nie ma możliwości odmowy.

Konsekwencje dla pijanego pracownika

Rodzaj kary nałożonej na pijanego pracownika zależy od danego pracodawcy. Zazwyczaj kara jest bardziej dotkliwa, jeśli pracownik został przyłapany na piciu w trakcie pracy, jest całkowicie pijany lub taka sytuacja zdarzyła się już wcześniej. Pracodawca może odsunąć pracownika od pracy i nie wypłacać mu wynagrodzenia na ten dzień, wystawić mu naganę, nałożyć karę finansową lub nawet zwolnić go w trybie natychmiastowym, czyli tzw. dyscyplinarka.

Kiedy pracodawca może sprawdzić trzeźwość pracownika?

Jest jednak sytuacja, w której pracodawca może poddać pracownika badaniu alkomatem, nawet bez jego zgody. Dotyczy to wszystkich uczestników wypadków na terenie zakładu pracy. W takiej sytuacji pracownik musi na żądanie pracodawcy przejść badanie stanu trzeźwości. Jeśli odmówi lub wynik wskaże, że w pracy był pod wpływem alkoholu, to pracownik traci możliwość ubiegania się o odszkodowanie z tytułu wypadku. Dodatkowo pracodawca może nałożyć na niego karę.