wnętrze nowego obiektu Sezamu Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

W ośrodku PaTION Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Sezam przy ul. Jana Śliwki 12, w budynku po dawnym Zespole Szkół Ceramiczno-Elektrycznych powstały miejsca rehabilitacyjno-pobytowe dla 20 osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym i 4 mieszkania wspomagane. Placówkę po modernizacji odwiedził prezydent Gliwic Adam Neumann wraz z drugim zastępcą Aleksandrą Wysocką.

Działające w Gliwicach Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam od 15 lat wspiera chorujących na stwardnienie rozsiane i ich rodziny. Dzięki pomocy Sezamu oraz powołanej przez siebie spółki PaTION prowadzącej działalność opiekuńczą i leczniczą, chorzy na stwardnienie rozsiane mają dostęp do specjalistycznej rehabilitacji i pomocy psychologicznej oraz ułatwiony dostęp do lekarzy i współpracy ze szpitalami w regionie. Otrzymują też wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej.
Teraz pomoc będzie jeszcze większa

Przypomnijmy, że Rada Miasta Gliwice w październiku jednogłośnie poparła wniosek stowarzyszenia Sezam o bezprzetargowy zakup dzierżawionej nieruchomości przy ul. Jana Śliwki 12 z najwyższą możliwą, 99-proc. bonifikatą. Stowarzyszenie mogło o to zawnioskować, będąc organizacją pożytku publicznego wykorzystującą gruntownie wyremontowany przez siebie budynek przy ul. J. Śliwki na cel prowadzonej działalności, a zarazem będąc osobą prawną prowadzącą działalność opiekuńczą i leczniczą za pośrednictwem powołanej przez siebie spółki PaTION.

Podjęcie tej uchwały umożliwia stowarzyszeniu Sezam dalszy, perspektywiczny i wieloletni rozwój z nieskrępowanymi możliwościami starania się o dofinansowanie z różnych dostępnych źródeł zewnętrznych – mówi prezydent Gliwic Adam Neumann.
W minionym tygodniu przy ul. Jana Śliwki 12 udostępniono miejsca całodobowego pobytu dla dorosłych. W budynku po dawnym Zespole Szkół Ceramiczno-Elektrycznych– kupionym od miasta z 99% bonifikatą – dzięki pracy członków stowarzyszenia przeprowadzono kompleksowy remont gmachu po dawnym „ceramiku”, na który pozyskano dotacje z funduszy unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja kosztowała 11 mln zł.
Przestrzeń zmieniła się nie do poznania i zyskała nową funkcjonalność. Obecnie budynek jest nowoczesnym centrum rehabilitacji oraz usług społecznych i zdrowotnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i świadczonych bezpłatnie.
Wymieniliśmy m.in. wszystkie instalacje, wybudowaliśmy dwie windy dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, zamontowaliśmy system wentylacji i klimatyzacji, wyremontowaliśmy od podstaw wszystkie pomieszczenia na trzech piętrach. Cały czas prowadzimy też kompleksową, wartą ponad 3,7 mln zł termomodernizację budynku, na którą pozyskaliśmy częściowe dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mówi Karolina Kropornicka, prezes Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Sezam.
DDP przy ul. Jana Śliwki zapewnia pobyt dzienny wraz z opieką, wyżywieniem i dodatkowymi zajęciami dla 30 osób starszych i niepełnosprawnych (głównie neurologicznie). Przygotowano też 20 miejsc całodobowego pobytu wytchnieniowego w formie dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych oraz 4 mieszkania wspomagane dla chorujących na stwardnienie rozsiane. Osoby, które będą korzystać z tych mieszkań mogą liczyć na wsparcie opiekuna, pomoc w znalezieniu pracy oraz pomoc medyczną. W wyremontowanym budynku powstały też gabinety lekarskie i terapeutyczne. Działa tam również m.in.: wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego (udostępniająca go nieodpłatnie wszystkim chętnym). Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia Sezam oraz warunków korzystania z ośrodka PaTION można znaleźć na stronie internetowej www.sezamsm.pl. (mf)