obszar w Czechowicach na mapie

Wydział Planowania Przestrzennego informuje o rozpoczęciu prac nad zmianą fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w południowej części dzielnicy Czechowice, w rejonie ulic Rekreacyjnej i Toszeckiej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej.

Wnioski dotyczące projektu wskazanej zmiany fragmentu Studium można składać do 14 lipca br.