grafika z docieplonym budynkiem fot. Freepik

Choć oficjalnie minął ustawowy termin, wyznaczony na 30 czerwca, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego odpowiedzialny za tworzenie bazy zainstalowanych źródeł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków nadal zachęca do składania deklaracji do CEEB. Obowiązek ten ciąży – przypomnijmy – na zarządcach lub właścicielach budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych mieszkalnych (deklaracja A) oraz budynków i lokali niemieszkalnych (deklaracja B).

Jeśli wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji w terminie, nie martw się tym, w dalszym ciągu deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej i złóż szybko deklarację do CEEB – apeluje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Z szacunkowych wyliczeń GUNB oraz Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach wynika, że w mieście w wymaganym terminie zostało złożonych około 80% wymaganych deklaracji.

W opracowanym przez siebie rankingu gmin Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podaje, że w bazie mamy obecnie wprowadzonych 70% deklaracji. Wyliczenia te opierają na założeniu, że w Gliwicach jest 21,5 tys. punktów adresowych (punkt adresowy nie równa się lokal!) – informuje Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.