Strażacy gaszą płonący samochód Fot. archiwum OSP Ostropa

Walczą z pożarami, klęskami żywiołowymi, pomagają rannym w wypadkach, usuwają skutki podtopień i reagują na wiele innych zagrożeń. Zawsze chętni do udzielenia wsparcia. Wolontariacko. Po pracy. Nic więc dziwnego, że cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. W Gliwicach jest ich ponad stu – to strażacy i strażaczki, którzy działają w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Bojkowie, Brzezince i Ostropie. Miasto każdego roku wspiera ich ważną misję.

W Gliwicach działa nie tylko Państwowa Straż Pożarna, która z ogromnym poświęceniem niesie pomoc w sytuacjach zagrożenia. Pomoc niosą także strażacy ochotnicy skupieni w Ochotniczych Strażach Pożarnych, funkcjonujących jako stowarzyszenia. Te gliwickie działają także w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Ta misja jest trudna i niebezpieczna, wymaga zaangażowania, dyscypliny i poświęcenia. Tym bardziej podziękowania należą się strażakom, którzy po godzinach swojej pracy, kosztem własnego czasu wolnego, na ochotnika biorą udział w często ryzykownych akcjach ratowniczych. Bardzo doceniamy zaangażowanie i całodobową gotowość strażaków do niesienia pomocy, systematycznie dofinansowujemy działalność OSP, przekazujemy wyposażenie i modernizujemy infrastrukturę, z której korzystają strażacy – mówi Adam Neumann, prezydent Gliwic.

W badaniach sprawdzających prestiż zawodów obdarzanych przez społeczeństwo największym zaufaniem, strażak od wielu lat znajduje się na pierwszym miejscu.

Środki finansowe z miejskiego budżetu przeznaczane są m. in. na bieżące funkcjonowanie OSP oraz na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia ratowniczego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania, remonty oraz modernizacje remiz strażackich.

Miasto Gliwice dobrze rozumie, że bezpieczeństwo to sprawa niezwykłej wagi i bardzo aktywnie, w szerokim zakresie wspiera finansowo działalność OSP. W tym roku, oprócz środków finansowych na zapewnienie gotowości bojowej (m.in. zakup umundurowania, sprzętu, paliwa i części do samochodów), dzięki pomocy Miasta Gliwice kupiliśmy kompleksowy zestaw do utrzymania umundurowania bojowego. W planach jest też zakup blaszanego garażu, w którym będziemy mogli trzymać łódź wraz z przyczepką – mówi Krzysztof Świątek, prezes OSP w Gliwicach-Bojkowie.

W 2021 r. na dofinansowanie OSP Miasto Gliwice przekazało łącznie prawie 1,7 mln, a w bieżącym roku planuje wydać ponad 3 mln, w tym m.in. na budowę nowej remizy dla OSP w Gliwicach-Brzezince.

Nowa remiza dla Brzezinki
Strażacy z OSP Brzezinka do tej pory mieli do dyspozycji tylko niewielki, własnoręcznie wybudowany garaż, w którym parkowały samochody gaśnicze. W trzecim kwartale 2023 r. mają już korzystać z nowej remizy strażackiej. Dwukondygnacyjny budynek powstaje przy ul. Zamojskiej. Będzie miał powierzchnię niemal 662 m2, zaplecze socjalno-biurowe i sanitarno-kuchenne, salę ćwiczeń, pomieszczenia dla Klubu Honorowych Dawców Krwi „Dar Nadziei” działającego przy OSP w Brzezince oraz dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, szatnie, salę szkoleniową i konferencyjną.

Obiekt będzie pełnił funkcję bazy strażackiej, niewielkiego centrum edukacyjno-kulturalnego oraz garażu dla trzech wozów bojowych OSP Brzezinka i ufundowanej przez miasto przyczepy sprzętowej, wyposażonej w nowoczesne pompy i węże, służącej do usuwania skutków powodzi i podtopień. Stary garaż będzie służył strażakom do prowadzenia ćwiczeń, wykonywania tzw. zapraw i jako magazyn sprzętowy. Powstanie też parking z miejscami postojowymi. Miasto przeznaczy na budowę nowej remizy ponad 12 mln zł. W 2022 r. na ten cel zabezpieczono niemal 2,6 mln zł, a w 2023 r. będzie to ponad 9,5 mln zł. Budowa już się rozpoczęła.

„Idziemy tam, gdzie inni iść nie mogą”

Ochotnicze Straże Pożarne działają w Gliwicach od ponad stu lat. Najdłużej – nieprzerwanie od 1888 r. – działa OSP w Ostropie.
– Nasze działania to nie tylko akcje w Ostropie, ale także na terenie całego miasta. Działamy samodzielnie i stanowimy wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej. Kilka wyjazdów na akcje mieliśmy też poza naszym terenem działania, poza granice Gliwic, w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – opowiada Karol Magiera, prezes OSP Ostropa.

Również od 1888 r. działa OSP w Brzezince, ale z przerwą między 1971 r. a 2013 r. – wówczas reaktywował ją obecny prezes Tomasz Włoczyk. Jednostka w Bojkowie jest najmłodsza – powstała w 1945 r.

Każdego roku strażacy z OSP w Bojkowie, Brzezince i Ostropie uczestniczą w kilkuset akcjach ratowniczo-gaśniczych, niosą pomoc w pożarach, wypadkach komunikacyjnych, podtopieniach budynków i posesji, usuwają skutki wichur czy gniazda owadów, np. szerszeni i os.
Liczba interwencji ochotniczych straży sukcesywnie wzrasta. W ubiegłym roku było ich w sumie 701. Koszt jednej akcji to ponad 2 tys. zł.
Każda akcja jest inna, ale w każdej dajemy z siebie 100 procent. Bywa, że z pozoru błahe wezwanie może w sekundzie przerodzić się w poważną akcję, w której najwyższą wartość stanowi ludzkie życie – mówi Krzysztof Świątek.

Bycie ochotniczym strażakiem to pasja i wspaniała misja. Jedziemy na akcje nie dla honorów czy nagród. To, że możemy komuś pomóc i widzieć, jak wielkie miało to dla niego znaczenie, to najlepsza nagroda za każdą pomoc. Służba ludziom sprawia nam ogromną satysfakcję – mówi Tomasz Włoczyk, prezes OSP Brzezinka.

OSP Bojków
Formacja liczy 30 członków zwyczajnych, z czego 25 jest przeszkolonych do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. OSP Bojków posiada dwa samochody bojowe, samochód ratowniczo-gaśniczy, kupiony m.in. dzięki wsparciu Miasta Gliwice. Jest też łódź motorowa oraz dwa pojazdy bojowe (Star i Lublin). Tylko w 2021 r. jednostka wzięła udział w 211 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

OSP Brzezinka
Formacja ma 50 członków, w tym 28 uprawnionych do działań ratowniczych. Ma do dyspozycji dwa ciężkie wozy ratowniczo-gaśnicze, w tym jeden kupiony dzięki wsparciu Miasta Gliwice oraz specjalistyczny sprzęt kupiony także m.in. ze środków budżetu miasta. Każdego dnia wyjeżdża na akcje średnio 2-3 razy.

OSP Ostropa
Formacja liczy 27 członków czynnych, kilku wspierających i 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na wyposażeniu ma dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze Jelcz i Scania (zakup dofinansowany m.in. ze środków Miasta Gliwice) i lekki samochód operacyjny Opel Astra. Od kilku lat nowy sprzęt pozyskiwany jest m.in. w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. W ten sposób jednostka wzbogaciła się o specjalistyczny sprzęt do ratownictwa technicznego i wentylator oddymiający. Tylko w tym roku strażacy z OSP Ostropa interweniowali już ponad 170 razy, w ubiegłym – 230.

Wsparcie dla zawodowców
Miasto Gliwice wspiera także działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pomimo tego, że PSP jest finansowana przez państwo. W 2021 r. przekazano z miejskiego budżetu prawie 220 tys. zł na zadania KM PSP Gliwice, m.in. zakup sprzętu informatycznego i aktualizację projektu kolejnego etapu modernizacji wnętrza zabytkowego budynku Komendy. W 2022 r. miasto planuje wesprzeć jednostkę kwotą prawie 1,5 mln zł, która przeznaczona ma zostać m.in. na zakup umundurowania i wyposażenia (w tym samochodu dowodzenia i łączności). (mf)