Na wniosek policji i prokuratury, Sąd Rejonowy w Gliwicach podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 17-letniego podejrzanego o rozbój z użyciem noża na 14-letnim uczniu.

Wczoraj wieczorem Sąd Rejonowy tymczasowo aresztował 17-latka, który został zatrzymany przez policję. Postawiono mu zarzut popełnienia rozboju z użyciem noża. Rozbój (zgodnie z art. 280 kk) jest jednym z najpoważniejszych przestępstw przeciwko mieniu. O sprawie można przeczytać TU.

Kara za to przestępstwo może wynosić nawet do 12 lat pozbawienia wolności, a minimalna kara wynosi 2 lata. W tym przypadku, ze względu na kwalifikację czynu jako rozbój kwalifikowany z użyciem niebezpiecznego narzędzia, minimalny wymiar kary to 3 lata.

 

Przestępstwo rozboju polega na zabraniu cudzego mienia w celu przywłaszczenia, przy użyciu jednego z trzech sposobów określonych w art. 280 kodeksu karnego:

 

  • Używanie przemocy wobec osoby.
  • Grożenie natychmiastowym użyciem przemocy.
  • Doprowadzanie osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

W przypadku pierwszego sposobu, przemoc wobec osoby oznacza bezpośrednie fizyczne oddziaływanie na pokrzywdzonego, takie jak uderzenie czy duszenie.

Natomiast groźba natychmiastowego użycia przemocy polega na słownym lub innym zachowaniu, które ma zastraszyć pokrzywdzonego, przy czym groźba powinna być spełniona w krótkim czasie.

Doprowadzenie do stanu nieprzytomności lub bezbronności polega na wprowadzeniu pokrzywdzonego w stan odurzenia narkotykami, śpiączki farmakologicznej, nietrzeźwości lub innych działań, które osłabiają jego świadomość lub zdolność do obrony.

 

Istnieje również kwalifikowany typ rozboju, który występuje w przypadku użycia broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego. Za popełnienie takiego rozboju grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 3 lata. W przypadku użycia noża, broni lub podobnych przedmiotów w przestępstwie, często stosuje się tymczasowe aresztowanie.

 

Młody człowiek w areszcie będzie oczekiwał na proces karny i wyrok.