Tym razem podziękowania wpłynęły do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego od Klubu Seniora Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica. Chwalonym jest młodszy aspirant dr Szymon Kołodziej, który przeprowadził wykład dla uczestników spotkania. Odpowiadał też na pytania, wyjaśniał wątpliwości dotyczące interpretacji prawa o ruchu drogowym. Tego typu działalność wpisuje się w profilaktyczne zadania Policji.