Dziś w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, o godzinie 8.00, było jedenastu osadzonych do różnych spraw. W poszczególnych celach znajduje się 10 mężczyzn i jedna kobieta. To osoby podejrzane o kradzieże, paserstwo, narkotyki, kradzież rozbójniczą, przemoc domową, naruszenie nietykalności policjanta. Warto przypomnieć, dlaczego Policja może osobę zatrzymać i na jak długo.

Zatrzymać można, jeśli Policjant uzna, że istnieje prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, a także zachodzi obawa, iż potencjalny sprawca może uciec lub utrudniać postępowanie (np. przez zacieranie śladów). Oczywiście, organy ścigania mogą również daną osobę zatrzymać, gdy nie są w stanie ustalić jej tożsamości albo zamierzają przeprowadzić postępowanie przyspieszone.

 

Zatrzymać można kogoś maksymalnie na 48 godzin. W tym czasie Policja (prokurator) musi wystąpić do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie albo, co oczywiste, zwolnić. Sąd ma następnie 24 godziny na podjęcie decyzji co do tymczasowego aresztowania. Oznacza to, że osoba może być zatrzymana w policyjnym areszcie maksymalnie 72 godziny (3 dni), chyba że do tego czasu zostanie jej doręczone postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.