Petycja o przekazanie budynku przy ul. Wojska Polskiego w Pyskowicach miastu spotkała się z odmową
Sprawa przekazania budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w ręce miasta wzbudziła zainteresowanie wielu mieszkańców. W kontekście trwających dyskusji, Zarząd Powiatu Gliwickiego podjął oficjalne stanowisko, rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłości tej nieruchomości. Jak się okazuje, budynek nadal będzie służył celom medycznym, co stanowi dobrą wiadomość dla lokalnej społeczności.
  1. Złożenie petycji o odpłatne przekazanie budynku miastu.
  2. Zarząd Powiatu Gliwickiego zapewnia o braku planów sprzedaży nieruchomości.
  3. Inwestycje Powiatu w modernizację budynku przekraczają 2,5 mln zł.
  4. Zapewnienie o kontynuacji działalności medycznej w budynku.

Aktualne wydarzenia wokół budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 stały się tematem gorących dyskusji w naszej społeczności. Mieszkańcy, zaniepokojeni przyszłością tej nieruchomości, mogą odetchnąć z ulgą - ich obawy okazały się nieuzasadnione. Dokumenty, które wpłynęły do Starosty Gliwickiego, rzucają nowe światło na tę sprawę.

Zarząd Powiatu Gliwickiego, reagując na pojawiające się plotki, jasno określił swoje stanowisko. W oficjalnym komunikacie czytamy, że "aktualny Zarząd Powiatu Gliwickiego nigdy nie planował i nie planuje zbycia przedmiotowej nieruchomości, w którą Powiat Gliwicki zainwestował ponad 2,5 mln. zł. (modernizacja elewacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu)". Ta informacja powinna rozwiać wszelkie wątpliwości i zapewnić mieszkańców o stabilności sytuacji.

Ponadto, ważną informacją dla tych, którzy obawiali się o dostęp do usług medycznych, jest potwierdzenie przez Zarząd, że "w budynku dalej będzie prowadzona działalność medyczna NZOZ". To oznacza, że nieruchomość nadal będzie służyć zdrowiu i dobru lokalnej społeczności, co jest z pewnością wiadomością godną odnotowania.

W świetle tych faktów, mieszkańcy mogą czuć się uspokojeni. Zarząd Powiatu Gliwickiego nie tylko zadbał o modernizację i rozwój nieruchomości, ale również o jej przyszłość, która nadal będzie związana z opieką zdrowotną. Jest to wyraz troski o dobro wspólne i potwierdzenie, że głos społeczności ma znaczenie.


Na podst. Powiat Gliwice