Rekordowa liczba wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gliwice 2025
Wzrost zaangażowania obywatelskiego w kształtowanie przyszłości miasta jest imponujący. W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli rekordową liczbę wniosków, co jest jasnym sygnałem, że lokalna społeczność pragnie aktywnie uczestniczyć w decydowaniu o rozwoju swojego otoczenia. Ta inicjatywa nie tylko zbliża mieszkańców do władz, ale również pozwala na realizację projektów, które mają realny wpływ na codzienne życie.
  1. W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego złożono łącznie 354 wnioski.
  2. Wnioski dotyczyły zarówno projektów ogólnomiejskich, jak i dzielnicowych, z całego miasta.
  3. Ocenianie zgłoszeń już trwa, a wyniki zostaną opublikowane 20 czerwca.
  4. Na realizację wybranych projektów przeznaczono 8 484 000 zł.

Zaangażowanie mieszkańców w proces decyzyjny dotyczący wykorzystania środków z Budżetu Obywatelskiego jest nie tylko dowodem na demokratyczne podejście do zarządzania miastem, ale także pokazuje, że obywatele chcą mieć realny wpływ na to, jak kształtuje się ich bezpośrednie otoczenie. Liczba zgłoszonych projektów – 354 w tym roku – znacząco przewyższa ubiegłoroczne statystyki i świadczy o rosnącej świadomości i zaangażowaniu mieszkańców.

Propozycje, które napłynęły, są różnorodne i dotyczą niemal wszystkich aspektów życia miejskiego, od pomysłów na rozwój poszczególnych dzielnic, po te mające na celu poprawę jakości życia ogółu mieszkańców. Wśród dzielnic, które najaktywniej uczestniczyły w tegorocznej edycji, wyróżnić można Sikornik i Sośnicę, z których każda zgłosiła 31 propozycji, a także Trynek i Śródmieście.

Ostateczny wybór projektów do realizacji leży w rękach samych mieszkańców, którzy w drodze głosowania zdecydują, które z zaproponowanych inicjatyw zostaną wcielone w życie w 2025 roku. Głosowanie odbędzie się w okresie od 27 sierpnia do 19 września, a wyniki zostaną ogłoszone do 15 października. To mieszkańcy mają największy wpływ na to, jakie zmiany zostaną wprowadzone w ich najbliższym otoczeniu, co jest istotnym elementem budowania wspólnoty lokalnej i poczucia wspólnej odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy.

Łączny budżet przeznaczony na realizację wybranych projektów to 8 484 000 zł, co jest znacznym wsparciem finansowym, umożliwiającym przeprowadzenie szerokiej gamy inicjatyw. Większa część tej kwoty, bo aż 7 484 000 zł, zostanie wykorzystana na projekty dzielnicowe, które mają na celu rozwój poszczególnych części miasta, natomiast 1 000 000 zł przeznaczono na zadania o charakterze ogólnomiejskim.

Dla tych, którzy chcą śledzić postępy w realizacji projektów lub szukają więcej informacji, warto regularnie odwiedzać oficjalne źródła miasta, które dostarczają aktualnych danych na temat Budżetu Obywatelskiego i jego rozwoju. To nie tylko sposób na pozostanie na bieżąco z lokalnymi inicjatywami, ale także okazja do uczestnictwa w życiu społeczności i wpływania na przyszłość naszego miasta.


Urząd Miejski w Gliwicach