Ratusz na gliwickim Rynku przejdzie renowację
Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków miasta, Gliwicki Ratusz, wkrótce przejdzie kompleksowy remont elewacji. Prace mają na celu przywrócenie blasku tej historycznej budowli i zachowanie jej dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.
  1. Remont elewacji Gliwickiego Ratusza
  2. Renowacja rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej
  3. Prace rozpoczną się 1 lipca i potrwają do końca października
  4. Finansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gliwicki Ratusz, będący ozdobą centralnego Rynku, to świadek wielu wieków historii. Jego klasycystyczna forma jest wynikiem licznych przebudów, a piwnice budynku kryją relikty z czasów średniowiecza. Obecnie władze miasta zaplanowały kompleksową renowację elewacji, która rozpocznie się 1 lipca.

Remont obejmie m.in. dokładne sprawdzenie, oczyszczenie, uzupełnienie i odmalowanie tynków, a także wykonanie nowych rynien oraz renowację stalowych krat i kwietników okiennych. Nowa kolorystyka będzie spójna z barwami otaczającej zabudowy Rynku, co pozwoli zachować jednolity charakter centrum miasta.

W ramach prac przewidziano również renowację barokowej rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, autorstwa Johanna Melchiora Österreicha, która zdobi jedną ze ścian ratusza. Rzeźba ta, pochodząca z pierwszej połowy XVIII wieku, zostanie oczyszczona, zabezpieczona, a wszelkie ubytki i spękania kamienia będą uzupełnione. Ponadto odtworzone zostaną złocenia, a także powstanie nowa podstawa z blachy miedzianej.

Warto dodać, że miasto pozyskało na ten cel finansowanie zewnętrzne, a 98% kosztów pokryją środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł, a zadanie zrealizuje firma „Des Henryk Dowgier Anna Dowgier” z Krakowa.

Prace mają zakończyć się pod koniec października, a będą prowadzone za zgodą i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mieszkańcy, którzy lubią spędzać czas na Rynku, mogą być spokojni – ogródek gastronomiczny przy Ratuszu będzie nadal funkcjonować.

Troska o takie zabytkowe obiekty jest niezwykle ważna, ponieważ stanowią one integralną część tożsamości miasta. Dzięki przeprowadzonym pracom, Gliwicki Ratusz zyska nowy blask i będzie mógł cieszyć oczy mieszkańców oraz turystów przez kolejne lata.


Na podst. Urząd Miejski Gliwice