Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Projekt "Czas na biznes" dotacje na założenie mikroprzesiębiorstwa

Projekt "Czas na biznes" dotacje na założenie mikroprzesiębiorstwa

W ramach projektu osoby pozostające bez pracy z obszaru Małopolski Zachodniej mogą uzyskać wsparcie na założenie mikroprzedsiębiorstwa, w tym dotacje w wysokości 22 700,00 zł

Projekt kierowany jest w szczególności do osób powyżej 30 roku życia, należących do jednej z poniższych grup:

  • długotrwale bezrobotne
  • niepełnosprawne
  • o niskich kwalifikacjach
  • kobiety
  • osoby powyżej 50 roku życia

Wszystkie informacje dostępne w biurze Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5.