Dzielnicowi z III komisariatu wraz z Przedszkolem Miejskim nr 6 oraz Przedszkolem Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach zorganizowali konkurs Bezpieczna Wiosna 2018. Głównym celem były działania profilaktyczne, mające przypomnieć przedszkolakom podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas nauki i zabawy – w przedszkolu, domu, na podwórku. Dodatkowy walor edukacyjny to kształtowanie wartości i postaw prospołecznych poprzez aktywność sportową.


Konkurs skierowany był do najstarszych przedszkolaków i podzielony na trzy etapy. Pierwszy – plastyczny. Dzieci miały zobrazować, techniką dowolną, zasady bezpiecznego spędzania czasu. Jury (dyrekcja przedszkoli oraz zastępca komendanta III KP) wybrało trzy najlepsze prace, a ich autorzy zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami.
Drugi etap to konkurs wiedzy. Zakwalifikowano do niego osiem przedszkoli. Następnie, w wybranych placówkach, zorganizowano spotkania z dzielnicowymi, podczas których dzieci przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa, pojęcie „fair play” oraz podstawowe zasady pierwszej pomocy. Tworzono też Dekalog Bezpieczeństwa, który ma pokazać przedszkolakom, jak bawić się bezpiecznie w przedszkolu, domu czy na świeżym powietrzu.
Dopiero po spotkaniach z policjantami odbył się konkurs wiedzy – trzyosobowe zespoły musiały zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wreszcie etap trzeci – konkurs sprawnościowy na terenie OSiR w Gliwicach, do którego zakwalifikowało się pięć przedszkoli (7, 21, 38, 40, 41). Tu zorganizowano także pokaz pierwszej pomocy.
Na koniec sportowych zmagań – oficjalna ceremonia nagrodzenia trzech najlepszych drużyn oraz dwóch, które znalazły się tuż za podium. Walka była wyrówna: III i I miejsca różniły się jedynie kilkoma punktami.
Wyniki: I miejsce PM 38, II miejsce PM z OI 41, III miejsce PM z OI 21.
Dziękujemy współorganizatorom, pracownikom PM 6 i PM 21, za pomoc w zorganizowaniu każdego z etapów konkursu, a dyrektorowi OSiR przy Politechnice Śląskiej, Krzysztofowi Czapli, za udostępnienie sali gimnastycznej oraz sprzętów sportowych.