Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Policja odnotowuje nagminne naruszanie przepisów ruchu przez kierowców (wobec pieszych) oraz samych pieszych. W tym roku zginęło siedmioro pieszych. Z podsumowania tylko czwartego kwartału roku ubiegłego wynika, że w Gliwicach i powiecie doszło do 49 zdarzeń z udziałem pieszych, w tym 21 wypadków. Łącznie rannych zostało 21 osób, a dwie poniosły śmierć.Przejdźmy do roku bieżącego. Od 1 stycznia do 28 listopada wydarzyło się na naszych drogach aż 131 zdarzeń z udziałem pieszych. Ranne zostały 62 osoby, zmarło sześć. Wczorajsza ofiara, starsza kobieta potrącona na ul. Chorzowskiej, była siódmą.
Policja nie tylko apeluje o maksymalną ostrożność. Równolegle prowadzi też działania profilaktyczne oraz restrykcyjne. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pieszych w tym roku gliwiccy stróże prawa ukarali ponad 2500 sprawców, w większości kierowców.
Funkcjonariusze „drogówki” robią wszystko, co tylko możliwe, aby zapewnić bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu. Dla przykładu podajemy działania z minionego poniedziałku.
18 grudnia w godzinach 14.00-22.00 policjanci wydziału ruchu drogowego brali udział we wspólnych działaniach ze strażą miejską pod nazwą „Bezpieczny pieszy”. Nadzorowali ruch w obrębie zagrożonych przejść na terenie Gliwic. Ich celem było represjonowanie wykroczeń w korelacji kierujący – pieszy. Nałożono kilka mandatów na kierowców, a w pięciu przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie. W szczególności napiętnowano:
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na oznakowanym przejściu,
- wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu.


W akcję czynnie włączyło się również Centrum Ratownictwa Gliwice, które przekazało komendzie policji elementy odblaskowe – były one wręczane podczas prowadzonych działań.
Niestety, nie ma możliwości, aby w pobliżu wszystkich przejść dla pieszych przez 24 godziny na dobę stali policjanci. Narzędziem, które pomaga w ujawnianiu szczególnie drastycznych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu, jest więc monitoring. Niektórzy kierowcy mogą być zaskoczeni możliwością obejrzenia swoich przewinień po wezwaniu na komendę….
Z kolei kierowcy praworządni, którzy byli świadkami niebezpiecznego zachowania innych (szczególnie zdarzeń, w których zagrożone było życie pieszego), proszeni są o przekazywanie informacji policji. Nie tolerując drogowego bandyctwa, działając wspólnie, poprawimy bezpieczeństwo na naszych drogach.