Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

19 dni przeciwko przemocy
Przez dziewiętnaście dni w listopadzie trwała ogólnopolska akcja, której celem było zwrócenie uwagi na problem przemocy oraz krzywdzenia dzieci i młodzieży. W jej przebieg bardzo aktywnie włączyła się młodzież z naszych powiatowych szkół.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W tegorocznej edycji bardzo aktywnie wzięli udział uczniowie ze szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, a to za sprawą Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego. Forum wspólnie ze szkołami, do których uczęszczają jego członkowie, czyli Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespołem Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz Zespołem Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, przygotowało szereg działań, zwracających uwagę na problem przemocy. Akcje w placówkach koordynowały nauczycielki: w ZSZ nr 2 w Knurowie – Katarzyna Szwarczyńska i Joanna Rapcia-Jemioło, w „Paderewskim” – Marzena Krasoń-Kapłanek, w „Konopnickiej” – Magdalena Chrząstek. Patronat nad tym przedsięwzięciem sprawowała wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga.

Ciekawą inicjatywą była konferencja, która odbyła się 15 listopada w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Konferencja została przygotowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Jej uczestnikami byli członkowie Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego, którzy reprezentowali swoje szkoły: ZS im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, ZSZ nr 2 w Knurowie oraz ZS im. I. J. Paderewskiego w Knurowie wraz ze swymi opiekunami. Towarzyszyły im wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga oraz dyrektor PCPR-u w Gliwicach Barbara Terlecka-Kubicius.

Na wstępie definicję przemocy przywołała Magdalena Filipczak-Piątek z Zespołu Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej PCPR-u w Gliwicach. - Przemoc to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił, działanie przeciw drugiej osobie, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Następnie uczestnicy konferencji opowiedzieli o działaniach w ramach kampanii, jakie zostały podjęte w ich placówkach, po czym rozpoczęła się żywa i interesująca dyskusja na temat rodzajów przemocy oraz sposobach jej przeciwdziałania. Ważną kwestię dotyczącą cyberprzemocy omówiła Aleksandra Michnowska z Zespołu Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej PCPR-u w Gliwicach. Młodzież miała także możliwość zobaczenia filmu, poświęconego tej tematyce.

Z kolei o tym, co dzieje się z dziećmi, które dotknęła przemoc w rodzinie opowiedziała Olga Bociańska, kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej PCPR-u w Gliwicach. Ostatnim punktem spotkania było wypracowanie „Głosu młodzieży w sprawie przeciwko przemocy”. Objął on m.in. takie postulaty jak: więcej placówek dla pokrzywdzonych dzieci oraz lepsze wyposażenie istniejących, usprawnienie systemu reagowania sądów, organizowanie spotkań przeciwko przemocy, szeroki zakres szkoleń o przemocy zawarty w podstawie programowej szkół, organizowanie zajęć na temat sposobów radzenia sobie z przemocą i agresją.

- Tematem naszej konferencji były różne oblicza przemocy. Postulaty młodzieży, które zostały wypracowane podczas spotkania, są ich głosem skierowanym do społeczeństwa. W ten sposób chcemy wspólnie walczyć z obojętnością na przejawy przemocy i pokazać innym, jak reagować, gdy komuś dzieje się krzywda. Musimy pamiętać, że ważna jest reakcja na każdy przejaw przemocy – podsumowuje konferencję wicestarosta Ewa Jurczyga. – Cieszę się, że nasza młodzież tak chętnie zaangażowała się we wszystkie działania w ramach kampanii przeciwko przemocy.

A działo się w tych dniach naprawdę sporo.

W Knurowie akcję organizowały wspólnie ZSZ nr 2 i ZS im. I. J. Paderewskiego. Podczas jej trwania w ZSZ nr 2 w Knurowie odbywały się godziny do dyspozycji wychowawcy poświęcone formom przemocy, spotkania z przedstawicielami służb mundurowych i sądu na temat prawnej odpowiedzialności sprawców przemocy, przeprowadzony został konkurs na logo akcji, młodzież mogła wypełnić ankietę dot. swojej wiedzy, gdzie uzyskać pomoc w razie doświadczenia przemocy. Również w ZS im. I. J. Paderewskiego podczas lekcji wychowawczych poruszane były kwestie związane z przemocą wśród dzieci i młodzieży. Cała akcja w Knurowie zakończyła się 17 listopada happeningiem dla mieszkańców. Na terenie C.H. Merkury w Knurowie zebrała się młodzież z ZSZ nr 2 i „Paderka”, która rozdawała pomarańczowe wstążki (symbol kampanii), ulotki i informowała, gdzie szukać pomocy, jeśli komuś dzieje się krzywda. Zbierano także podpisy pod postulatami młodzieży, które wypracowane zostały podczas konferencji w starostwie. Zostaną one przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

- Chętnie się pod nimi podpisałam. Trzeba wspierać młodzież w takich działaniach. Akcja przeciw przemocy to słuszna sprawa – mówiła obecna na happeningu mieszkanka Knurowa, Mirosława Niczyporuk.

Podczas happeningu pokaz technik samoobrony dali uczniowie klasy mundurowej z ZSZ nr 2 wspólnie ze swym nauczycielem Sławomirem Tokarzem.

- Takie kampanie są bardzo potrzebne, bo niestety wiele osób doświadcza przemocy. Dzięki różnym spotkaniom, które odbyły się w naszej szkole, wiemy jak reagować na krzywdę innych, gdzie szukać pomocy, poznałyśmy też techniki samoobrony – podkreślały obecne na Placu Merkury uczennice ZSZ nr 2 Karolina Rysiewicz, Jessika Krukowska i Agnieszka Snuszka. Wtórowały im uczennice „Paderewskiego” Vanessa Jasionowska, Marcelina Węgrzyk i Anna Firek: - Przemoc i agresja to problemy, o których trzeba mówić głośno. Nie mogą stać się tematami tabu. W naszym najbliższym otoczeniu na szczęście nie spotkałyśmy się z przemocą, ale wiemy, że niestety są osoby, którym dzieje się krzywda. Musimy więc wiedzieć, jak reagować w takich sytuacjach.

Z kolei uczniowie ZS im. M. Konopnickiej w Pyskowicach przygotowali prace plastyczne oraz zdjęcia, które posłużyły jako materiał na galerię poświęconą różnym obliczom przemocy wobec dzieci i młodzieży. Jedna z uczennic Liceum Ogólnokształcącego wykonała pracę na konkurs organizowany w ramach kampanii, którego tematem przewodnim jest hasło „Budujemy świat bez przemocy”. W szkole rozwieszono również hasła związane z kampanią, sprzeciwiające się stosowaniu przemocy. Odbyły się także warsztaty, które poprowadziła pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Pyskowic.