Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Norbert Styrc z tytułem „Rolnik-Farmer Roku”
2 lutego w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU. Jego laureatem i zdobywcą tytułu „Rolnik-Farmer Roku” w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze został Norbert Styrc – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Pawłowicach (gm. Toszek).

Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, a także kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i rolnictwa.

W zeszłym roku, na podstawie nadesłanych materiałów, kapituła konkursowa (którą tworzą przedstawiciele Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”, uczelni rolniczych, Ministerstwa Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz niezależni eksperci) wyłoniła 28 finalistów XXIV edycji konkursu. Później przedstawiciele kapituły wizytowali gospodarstwa finalistów, aby wybrać te najlepsze. Do finału zakwalifikowano 28 najlepszych rolników. Spośród nich wyłoniono 10 laureatów w 5 kategoriach konkursowych: gospodarstwa rodzinne, ogrodnictwo, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu, przedsiębiorstwa rolnicze oraz grupy producenckie. Zwycięzcy otrzymali tytuł „Rolnika-Farmera Roku” i statuetkę „Złotego Jabłka”.

Norbert Styrc został zgłoszony do udziału w konkursie przez Śląską Izbę Rolniczą. Od 24 lat jest dyrektorem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian COBORU w Pawłowicach, w której pracuje od 37 lat. Jest też członkiem Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Kierowana przez niego stacja od 19 lat koordynuje program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla województwa śląskiego, który obecnie oceniany jest jako najbardziej efektywny w skali kraju. Rzetelne prowadzenie badań w stacji spowodowało w ostatnich latach dynamiczny wzrost liczby prowadzonych doświadczeń. Stacja jest kompleksowo wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenie doświadczeń polowych oraz późniejszej oceny laboratoryjnej. Odbywają w niej praktyki uczniowie i studenci szkół oraz uczelni rolniczych. We współpracy z firmami nasiennymi, chemicznymi i nawozowymi prowadzone są badania i doświadczenia oraz szkolenia. Na terenie stacji panuje wzorowy ład i porządek. Wszędzie widoczne jest też osobiste zaangażowanie pana Norberta w jej działanie (informacje pochodzą z Wydawnictwa okolicznościowego XXIV edycji konkursu, wydanego przez Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU).

Wśród zadań Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian znajdują się m.in. prowadzenie doświadczeń i ich dokumentowanie; ustalanie list zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa, na bazie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego; upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych; prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej i działalności rolniczej na areale nie zajętym pod doświadczenia na wysokim poziomie kultury rolnej; koordynacja realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”, natomiast partnerem – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor Generalny KOWR oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.