Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Pełne atrakcji OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
Ogniska pracy pozaszkolnej to placówki oświatowo-wychowawcze, które służą potrzebom dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W powiecie gliwickim są dwie tego typu placówki – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach i Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie. Dla placówki w Pyskowicach organem prowadzącym jest Gmina Pyskowice, w Knurowie – Gmina Knurów, zaś Powiat Gliwicki dofinansowuje ich działalność w postaci dotacji.

Głównym celem działalności ognisk pracy pozaszkolnej jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu umiejętności oraz organizowanie rekreacji.

Ogniska pracy pozaszkolnej realizują liczne zadania: edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Prowadzą wiele sekcji, kół zainteresowań, a także organizują przeróżne imprezy, konkursy, przeglądy, wystawy, wyjazdy na turnieje, zawody, festiwale, wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Po prostu efektywnie i ciekawie zagospodarowują wolny czas uczniów po zajęciach szkolnych oraz podczas kolonii zimowych i letnich.

W latach 90. Gmina Knurów i Gmina Pyskowice zawarły porozumienia z Kuratorem Oświaty w Katowicach dotyczące przekazania im prowadzenia ognisk jako zadań własnych. Powiat, który z dniem 1 stycznia 1999 r., zgodnie z ustawą „Przepisy reformujące administrację publiczną”, przejął jako zadanie własne m.in. prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej, utrzymał w mocy te porozumienia. Stąd dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach organem prowadzącym jest Gmina Pyskowice, w Knurowie – Gmina Knurów. Powiat Gliwicki – zgodnie z zapisami zawartymi w porozumieniach – zobowiązany jest do przekazywania dotacji celowych na działalność ognisk.

- Na prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej Powiat Gliwicki otrzymuje subwencję oświatową. Rada Powiatu Gliwickiego corocznie na przełomie listopada i grudnia upoważnia Zarząd Powiatu Gliwickiego do zawarcia porozumień z Gminą Knurów i Gminą Pyskowice, dotyczących dofinansowania ognisk – informuje Anetta Krzemińska, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Do tej pory z zajęć w ogniskach korzystali tylko uczniowie z Pyskowic i Knurowa. W ubiegłym roku pojawiła się propozycja, by wszystkie szkoły w powiecie gliwickim zostały objęte ich działalnością.

- Kilka miesięcy temu radni Powiatu Gliwickiego zwrócili się z zapytaniem, czy istnieje możliwość rozszerzenia działalności ognisk pracy pozaszkolnej, tak by objęły one swym zasięgiem wszystkie gminy. MOPP w Knurowie prowadziłby zajęcia dla uczniów z gmin: Knurów, Pilchowice, Gierałtowice i Sośnicowice, zaś OPP w Pyskowicach: Pyskowice, Toszek, Wielowieś i Rudziniec. Zwróciliśmy się z zapytaniem do ich organów prowadzących – włodarzy Knurowa i Pyskowic, czy istnieje taka możliwość, informując jednocześnie, że Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu Gliwickiego propozycję zwiększenia środków finansowych na realizację tych zadań. Wstępnie przyjęto zasadę, aby każda ze szkół gminnych otrzymała środki na prowadzenie 2 godzin zajęć tygodniowo. Niestety w Knurowie póki co nie uda się zrealizować naszego pomysłu, ale – co bardzo nas cieszy – pozytywny odzew nadszedł z Pyskowic. Tym sposobem uczniowie z północnych gmin naszego powiatu skorzystają z ciekawej oferty pyskowickiego ogniska – informuje wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga.

Oferta zajęć w ogniskach pracy pozaszkolnej jest bardzo bogata.

W MOPP w Knurowie dotychczas uczniowie mogli korzystać z kółek zainteresowań, np. plastycznego, sportowych, muzycznych, krajoznawczo-turystycznych. Podczas ferii zimowych MOPP organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie zimowiska oraz wycieczek jednodniowych, w czasie wakacji organizowane są m.in. kolonie nad morze oraz wycieczki jednodniowe. Ognisko w Knurowie współorganizuje m.in. takie znane już konkursy piosenki jak: „Śpiewać każdy może”, „Droga do gwiazd przez gimnazjum”. Co roku MOPP przygotowuje Miejską Akademię „Sowy”, podczas której uczniowie knurowskich szkół nagradzani są za swe osiągnięcia. Dyrektorem knurowskiego Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej jest Jolanta Leśniowska.

OPP w Pyskowicach również posiada bogatą ofertę sekcji, są to m.in. teatralna, taneczna, informatyczna, wokalna, plastyczna, ekologiczna, historyczna. Organizowane są także m.in. kolonie letnie. Minilista Przebojów, Powiatowy Konkurs Recytatorski Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – to przedsięwzięcia, z których od lat znana jest działalność OPP. Nie sposób wymienić wszystkich organizowanych czy współorganizowanych imprez i wydarzeń. Dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach jest Anna Smyl.

W ofercie obu ognisk każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. Zwłaszcza, że nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia posiadają odpowiednie kwalifikacje i ogromną pasję do tego, co robią. - Pragnę serdecznie podziękować dyrekcji i nauczycielom zatrudnionym w wyżej wymienionych placówkach, za ich zaangażowanie i wytrwałą pracę oraz starania wkładane w rozwijanie zainteresowań naszych uczniów – mówi wicestarosta Ewa Jurczyga.

Co warte podkreślenia, uczestnicy „ogniskowych zajęć” odnoszą duże sukcesy w konkursach, przeglądach i to także na krajowej arenie. Najważniejsze jest jednak to, że dzieci i młodzież mają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zapraszamy do kontaktu bezpośrednio zarówno z Miejskim Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Knurowie (Aleja Lipowa 12, tel. 32 235 27 13), jak i Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. 694 802 800), by zapoznać się szczegółowo z ofertą ich zajęć.

 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.