Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

 smieci

W piątek nasi funkcjonariusze kontrolując przedsiębiorcę przy ulicy Młodego Górnika wykryli kilka nieprawidłowości, za które właściciel został ukarany mandatami na łączną kwotę 600 złotych. Mieszkaniec nie zastosował się do art. 10 ustawy o utrzymaniu i porządku w gminie z którego popełnił, aż 4 wykroczenia:

-brak umowy na wywóz odpadów komunalnych

-brak rachunku za wywóz odpadów komunalnych

-niewyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne

-naruszenie zasad gromadzenia odpadów określonych w regulaminie

Nasz przedsiębiorca dodatkowo naruszył jeszcze przepis z art. 64 kodeksu wykroczeń dotyczący braku numeru porządkowego posesji.