Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Funkcjonariusze gliwickiej komendy miejskiej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zatrzymali parę, która usiłowała wyłudzić pożyczkę w jednej z instytucji udzielających wsparcia finansowego. Podejrzani posłużyli się zaświadczeniami stwierdzającymi nieprawdę o ich zatrudnieniu oraz zarobkach.Sprawcy, 47-letnia kobieta oraz 30-letni mężczyzna, mieszkańcy Czeladzi, próbowali wyłudzić 7 tys. zł w placówce kredytowej w Gliwicach. Ich zamiary nie powiodły się jednak, bowiem mający pewne podejrzenia pracownicy zawiadomili o próbie oszustwa policję.
Śledczy szybko ustalili, że kilka dni wcześniej, w innej miejscowości naszego województwa, para dopuściła się identycznego przestępstwa, również okazując sfałszowane zaświadczenia. Wówczas chciała wyłudzić 4 tys. zł.
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału podejrzanym przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art. 286. par. 1. kk, który mówi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”