Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

 smi

Nasi funkcjonariusze kontrolując „dzikie wysypisko” zauważyli nowe odpady komunalne przy ulicy Sowińskiego. W toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających ustalili sprawcę, który za swój czyn został ukarany mandatem karnym w kwocie 500 zł. Ostatecznie odpady zostały uprzątnięte.

Straż Miejska w Gliwicach przypomina: zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń - Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.