Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Siemiskiego

Bezwzględne pierwszeństwo pieszych przysługuje wszystkim, poruszającym się pieszo po ulicy Siemińskiego, gdzie wprowadzona została strefa zamieszkania.

„Strefa zamieszkania”, to obszar specjalny nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także dlatego, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, robiącym zakupy w sklepach, itp. Ma również spowodować, aby bawiącym się na tym obszarze dzieciom zapewnić maksimum bezpieczeństwa.
W „strefie zamieszkania” obowiązującej na ulicy Siemińskiego pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami, ale warto wspomnieć o zdrowym rozsądku, gdyż nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Kierowcę w „strefie zamieszkania” obowiązuje prędkość do 20 km/h.
Podporządkowanie ruchu pieszym w strefie zamieszkania znosi obowiązek zapewnienia opieki pieszym do lat 7, co daje możliwość przebywania na drodze dziecka, nie do końca umiejącego rozpoznać zagrożenia, które mogą spotkać go na drodze.       
Pamiętajmy także, że w „strefie zamieszkania” obowiązują specjalne przepisy dotyczące parkowania pojazdów. Pozostawienie pojazdu na postoju jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach, czyli miejscach oznaczonych znakiem drogowym D-18 (parking) z jednoczesnym wyznaczeniem sposobu ustawienia pojazdu względem krawędzi drogi lub zatoki postojowej, wyrażonych tabliczką T-30.