Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

akademicka

Panująca aura nie zniechęciła kierowców w rejonie Politechniki Śląskiej do parkowania pojazdów w miejscach zabronionych. Swoim zachowaniem stwarzają realne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też strażnicy prowadzą wzmożone kontrole w powyższym rejonie.

Tylko w dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku w rejonie Politechniki Śląskiej przeprowadzono 98 kontroli prawidłowości parkowania, ujawniono 306 wykroczeń komunikacyjnych, unieruchomiono poprzez założenie blokady na koło 20 pojazdów. Ponadto do jednostki wpłynęły 32 zgłoszenia mieszkańców miasta dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów.

Przypominamy, że w rejonie Politechniki Śląskiej znajdują się puste bezpłatne jak i również płatne parkingi zlokalizowane są m.in. przy ul. Akademickiej i ul. Kujawskiej.

panorama