Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Do mieszkańców trafiają decyzje podatkowe

Pierwszy kwartał to czas rozliczeń podatkowych. Mieszkańcy płacący podatek od nieruchomości, podatek rolny lub leśny otrzymują decyzje o wysokości podatku na ten rok.