Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Fot. Gliwice TV

Gliwice były 5 marca gospodarzem kolejnej edycji konferencji Edukacja Dualna – EDUAL. O wyzwaniach przemysłu 4.0 oraz przyszłości edukacji dualnej dyskutowało na Politechnice Śląskiej międzynarodowe grono przedstawicieli środowiska akademickiego, przemysłu i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Jednym z głównych celów edukacji dualnej jest kształcenie absolwenta przygotowanego do wprowadzenia i wykorzystania zaawansowanych technologii. Absolwenta, który rozumie intensywnie rozwijające się środowisko przemysłu przyszłości oraz potrafi dostosować się do wymogów nowej koncepcji systemów wytwórczych. Inżyniera, który kształcił się w przemyśle, rozwiązując rzeczywiste problemy techniczne i wdrażając technologie przyszłości – podkreślał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podczas uroczystego rozpoczęcia konferencji.

Eksperci dyskutowali o najbardziej optymalnym modelu kształcenia studentów, dostosowanym do potrzeb współczesnego rynku pracy. O swoich doświadczeniach opowiadali m.in. przedstawiciele szkół wyższych z Francji, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier. Zostały również poruszone tematy dotyczące centrów kompetencji Przemysłu 4.0, z których jedno rozpoczyna właśnie działalność w Gliwicach.

Centrum ma pomóc małym i średnim przedsiębiorcom, których nie stać na realizację przemysłowej transformacji. Chcemy ich wspierać poprzez cykl szkoleń, przygotowanie dla nich specjalnej linii demonstracyjnej, projekty dedykowane – mówił Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Głos w dyskusji zabrali także wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, Jan Filip Staniłko, przedstawiciel, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także Zygmunt Frankiewicz, prezydent Miasta Gliwice.

Konferencję EDUAL po raz kolejny zorganizowała Politechnika Śląską wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wydarzeniu towarzyszyły XX Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości.