Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Gliwice budują i remontują mieszkania

Miasto Gliwice od lat z powodzeniem realizuje własny program mieszkaniowy. Dzięki temu przybywa mieszkań zarówno komunalnych, dla rodzin o niskich dochodach, jak i TBS-owskich, dla średnio sytuowanych. Gliwice systematycznie inwestują w bieżące utrzymanie, remonty i modernizacje ok. 13 tys. mieszkań, które wchodzą w skład zasobu komunalnego, przeznaczając na ten cel średnio 20 – 30 mln zł rocznie. Środki w zdecydowanej mierze pochodzą z budżetu miejskiego, a uzupełnieniem są pieniądze z programów unijnych, rządowych i wojewódzkich.