fot. A. Witwicki / archiwum UM

Rada Miasta Gliwice – zgodnie z wymogami ustawowymi – uchwaliła na wczorajszej sesji podział miasta na stałe obwody głosowania, ustaliła ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Głosowanie w jesiennych wyborach samorządowych przeprowadzone zostanie w naszym mieście w 106 lokalach wyborczych, z których 53 to lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – poinformował Janusz Górecki, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Z wykazem ulic wchodzących w skład poszczególnych stałych obwodów głosowania i listą 106 lokali wyborczych można zapoznać się TUTAJ.

Przypominamy, że kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada. Dotychczas Kodeks wyborczy stanowił, że wybory samorządowe odbywały się w ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad.

Zgodnie z najnowszą zmianą w Kodeksie, datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad.