Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

fot. UM w Gliwicach

Adriana Baryżewska, Krzysztof Słota, Jakub Wizor (w zastępstwie którego pojawił się promotor i mentor, dr inż. Tomasz Bradecki), dr Czesław Fiołek oraz Justyna Borecka to laureaci dwunastej edycji konkursu prezydenta miasta na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą Gliwic. Dziś odebrali listy gratulacyjne za wysokie noty w tej rywalizacji.

W imieniu prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza wręczył im je Krystian Tomala, zastępca włodarza miasta odpowiedzialny m.in. za sferę edukacji.

Przypomnijmy, że do tegorocznej edycji konkursu prezydenta Gliwic zgłoszono – rekordowo! – 24 prace obronione w latach 2014–2017. Wszystkie spełniły wymogi regulaminowe. Oceniała je 5-osobowa komisja pod przewodnictwem Pawła Staszela, naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Miasta UM w Gliwicach. Politechnikę Śląską reprezentował dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, a gliwicką Radę Miasta Krystyna Sowa, przewodnicząca Komisji Edukacji.

Spośród wszystkich zgłoszonych prac komisja konkursowa wyróżniła 14, a autorom najlepszych pięciu przyznano nagrody pieniężne o łącznej wartości 15 tys. zł. Trzy równorzędne I miejsca zajęli: Adriana Baryżewska, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (za pracę magisterską „Koncepcja Systemu Terenów Zieleni Miejskiej Centralnej Części Gliwic"), Krzysztof Słota, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (za pracę magisterską „Rewitalizacja Starej Fabryki Drutu w Gliwicach – projekt koncepcyjny Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej”) oraz Jakub Wizor, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (za pracę inżynierską „Gliwicka Dolina Krzemowa”). Uhonorowano również dr. Czesława Fiołka, autora rozprawy doktorskiej „Herb Gliwic. Heraldyczny identyfikator miasta. Nośniki i pola eksploatacji”, obronionej na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, a także Justynę Borecką, absolwentkę Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, za pracę licencjacką „Atrakcyjność zamieszkania w mieście poprzemysłowym na przykładzie miasta Gliwice” .

– To prace bardzo ciekawe, odznaczające się walorem promocyjnym, edukacyjnym, praktycznym i popularyzatorskim. Prace, które ujmują, a nawet urzekają. Państwo – ich autorzy – wykazaliście się nie tylko wszechstronną wiedzą i starannością w ujęciu tematów, ale również nieszablonowym myśleniem – podkreślał w trakcie uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych zastępca prezydenta Gliwic Krystian Tomala. – Postawiono przed nami szalenie trudne zadanie. Musieliśmy dokonać wyboru najlepszych dokonań spośród zgłoszonych prac: bardzo wartościowych, zróżnicowanych tematycznie i starannnie wcześniej wyselekcjonowanych. Docenialiśmy zatem zarówno ich aspekt promocyjny, wkład własny autorów poświadczony m.in. wyczerpującymi badaniami, jaki i sposób myślenia czy wizjonerskie momentami podejście do analizowanych kwestii – orzekli obecni na spotkaniu członkowie komisji konkursowej.

LISTA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W KONKURSIE

Dlaczego akurat Gliwice?

Jestem rodowitą gliwiczanką. Miasto i jego dalszy rozwój są mi po prostu bliskie. W swojej pracy skupiałam się na wytyczaniu kierunków, które sprawią, że będzie tu się żyło jeszcze lepiej – przyznała uhonorowana w konkursie Justyna Borecka. – Studiowałam w Krakowie, lecz zawsze z sentymentem wracałam do Śląska i na Śląsk. Projektowanie systemu zieleni miejskiej w Gliwicach dostarczyło mi sporo satysfakcji. Bardzo się cieszę, że zostało docenione w tak dobrze zorganizowanym mieście – skomentowała nagrodzona Adriana Baryżewska. – Moim zdaniem wybór Gliwic przez studentów to pewna wypadkowa. Składają się na nią zainteresowania własne autorów i swoista swoboda twórcza oraz wymogi prac dyplomowych, nakładane przez uczelnię i promotorów. Tak przynajmniej działa to na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej – ocenił dr inż. Tomasz Bradecki, promotor nagrodzonego Jakuba Wizora przebywającego obecnie w podróży dookoła świata. – W moim przypadku zadziałały pobudki twórcze i… frustracja konkretnym, często mijanym miejscem w Gliwicach. Dzięki temu powstała praca koncepcyjna skłaniająca do myślenia. Obrałem kierunek, który może być przyczynkiem do dalszej dyskusji, a zarazem dalszego progresu miasta. Każde z nas chciałoby, aby było tu jeszcze lepiej – dodał Jan Lessaer, jeden z 14 autorów wyróżnionych w tegorocznym konkursie.

W dotychczasowej, 12-letniej historii konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą Gliwic prezydent miasta nagrodził 43 osoby.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -