Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

kran, woda

fot. pixabay.com(CC0)

W Gliwicach, podobnie jak i w innych miastach, zaczną wkrótce obowiązywać nowe, trzyletnie taryfy za wodę i ścieki. Uwzględniono w nich m.in. przewidywany poziom inflacji w Polsce oraz wzrost wysokości podatku od nieruchomości, płaconego przez PWiK od realizowanychinwestycji wodno-kanalizacyjnych. Nowe taryfy wejdą w życie albo już w maju, albo w lipcu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, podobnie jak pozostałe przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w kraju, zostało zobowiązane nowymi przepisami do opracowania i przedstawienia propozycji nowych taryf za wodę i ścieki. Taryfy muszą teraz uwzględniać zmiany warunków ekonomicznych w perspektywie 3 lat. – Do tej pory w Gliwicach utrzymywano stawki za wodę i ścieki na niskim poziomie, bo pozwalała na to dobra kondycja ekonomiczna PWiK. W planowaniu taryf na trzy lata z góry spółka musiała jednak uwzględnić wymogi nowych prze-pisów i prognozowaną sytuację makroekonomiczną w kraju – informuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

W nowych, trzyletnich taryfach za gliwicką wodę i ścieki uwzględniono m.in. przewidywany wzrost cen w gospodarce narodowej, a także spodziewany wzrost podatku od nieruchomości, spowodowany inwestycjami PWiK zapisanymi w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W taryfach uwzględniono również opłaty za usługi wodne (dawniej opłata za korzystanie ze środowiska) wyliczone zgodnie z nowym Prawem wodnym. Cena za wodę zawiera opłatę za usługi wodne w wysokości 1 292 tys. zł za rok, natomiast cena za dprowadzanie ścieków zawiera opłatę w wysokości 671 tys. zł za rok.

Propozycja nowych, trzyletnich taryf została już zgłoszona przez PWiK do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Gliwicach (tzw. organu regulacyjnego). W cenniku przewidziano stopniowe, coroczne podnoszenie stawek za wodę i ścieki.

Obecnie za 1 m3 wody mieszkańcy płacą 4,82 zł brutto. Po wejściu w życie taryfikatora, przez pierwszych 12 miesięcy ma obowiązywać stawka 4,95 zł brutto/m3, od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy już 5,09 zł brutto/m3, zaś od 25 do 36 miesiąca ,24 zł brutto/m3.

Za odprowadzanie 1 m3 ścieków gliwiczanie płacą teraz 6,77 zł brutto. W okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania no-wej taryfy stawka za odbiór m3ścieków ma wynosić 7,14 zł brut-to, od 13 do 24 miesiąca 7,26 zł brutto, a od 25 do 36 miesiąca już 7,41 zł brutto. Nowe cenniki wejdą w życie albo już w maju, albo w lipcu. Wynika to z obec-nie obowiązujących przepisów. (kik)


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.