Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Centralna Oczyszczalnia Ścieków, fot. UM Gliwice/A.Witwicki

8 159 mieszkańców Bojkowa, Ostropy i Dolnej Wsi podłączyło się do kanalizacji w 2017 r. Powstały 74 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej w trzech ostatnich, nieskanalizowanych do tej pory dzielnicach Gliwic.

W ten sposób zakończył się projekt porządkujący gospodarkę ściekową Miasta Gliwice zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Korzyści tych podłączeń odczują nie tylko mieszkańcy, ale też i środowisko naturalne.

W poprzednich etapach inwestycji skanalizowano Brzezinkę, Żerniki, Łabędy, Sośnicę, Ligotę Zabrską, ul. Tarnogórską, ul. Kozielską, Stare Miasto i Czechowice. Powstało wówczas 112 km kanalizacji sanitarnej i 54 km kanalizacji deszczowej. Przeprowadzono też renowację 8 km kanalizacji ogólnospławnej i zbudowano 7 przepompowni ścieków. Nowa kanalizacja sanitarna została włączona poprzez istniejący system do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, którą oddano do użytku w 2002 roku. W kolejnych latach zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody, wybudowano Stację Zrzutu Osadów, zmodernizowano 2,3 km wodociągu w tym oddane do użytku 2,1 km kanalizacji deszczowej i 74 km sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Bojków, Ostropa i Dolna Wieś.

- Osiągnięty efekt ekologiczny to wspólny sukces przedsiębiorstwa i mieszkańców Gliwic w dążeniu do ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności za jakość życia przyszłych pokoleń. To również sukces spółki w realizacji stawianych celów strategicznych porządkujący gospodarkę ściekową Miasta Gliwice zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dla zapewnienia stopniowego wypełniania krajowych i unijnych regulacji w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Inwestycja jaką Spółka wykonała w ramach kontraktu budowy kanalizacji sanitarnej w Bojkowie, Ostropie i Dolnej Wsi, kosztowała 179 mln zł, z czego 44 % (78 mln PLN) stanowiła bezzwrotna pomoc ze środków Unii Europejskiej – podkreśla Iwona Lukowicz-Fojt Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.

- Zrealizowana inwestycja, która była kontynuacją przedsięwzięć podejmowanych w latach ubiegłych przez PWiK Sp. z o.o. kończy cały proces unowocześniania gliwickiej infrastruktury w zakresie poprawy i wyposażenia miasta w sferze wodno–ściekowej. Cieszę się, że problemy ochrony środowiska traktowane są przez mieszkańców z należytą troską, nie szczędząc wysiłków, by zapobiegać degradacji środowiska – dodaje dr Katarzyna Jachymska - Członek Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.