Dom Pamięci Żydów Górnośląskich uruchomił internetową bazę danych na temat dziejów Żydów na Górnym Śląsku.

Na stronie www.skarbnica.muzeum.gliwice.pl działają dwa moduły – historyczny i edukacyjny.

W Skarbnicy Wiedzy można znaleźć informacje na temat wielowiekowej obecności Żydów na Górnym Śląsku – od średniowiecza po czasy współczesne. W bazie zgromadzono także dane na temat miejscowości zamieszkanych w przeszłości przez Żydów oraz sylwetki znanych górnośląskich rabinów.

W module edukacyjnym dostępne są informacje o przedsięwzięciach realizowanych przez uczniów Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego i szkoły FILOMATA – placówek współpracujących z Domem Pamięci Żydów Górnośląskich.

Skarbnica Wiedzy będzie rozbudowywana o kolejne informacje. Planowane jest także przetłumaczenie opublikowanych treści na języki obce. Projekt jest realizowany przez Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, oddział Muzeum w Gliwicach.

(mm)