Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów informuje, że 9 kwietnia o godz. 7.00 rozpoczną się roboty nawierzchniowe na ul. Malinowskiego i remont chodników na ul. Wawelskiej.

W związku z planowaną modernizacją nawierzchni na ul. Malinowskiego zamknięty dla ruchu zostanie odcinek od ul. Kościuszki do Miarki (z wyłączeniem dojazdów do posesji). PRUiM prosi kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie tymczasowe.