Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Dziś, o godzinie 18.00, na antenie TVP Katowice zostanie wyemitowany program prezentujący wybrane projekty unijne podregionu gliwickiego, zrealizowane w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Zaprezentowane zostaną projekty gminy Rudziniec, Wielowieś, miasta Knurów oraz Gliwice. "Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych" oraz "Usługi społeczne na start" i "Czas na zmiany II" - to projekty miasta Gliwice, z którym będziecie mieli Państwo okazję się zapoznać.

Powtórki progamu zostaną wyemitowane 22 i 29 listopada, o godz. 17.35.

Serdecznie zachęcamy do oglądania.