Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

kościół

kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starych Łabędach (fot. W. Turkowski)

Jedna z najstarszych części Gliwic doczekała się bardzo obszernego historycznego opracowania. „Łabędy. Dzieje miejscowości i parafii” to ciekawa lektura nie tylko dla mieszkańców dzielnicy!

Dawna wieś rycerska, przemysłowa miejscowość na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, w końcu dzielnica na obrzeżach Gliwic – dzieje Łabęd były bardzo zagmatwane, a przez to ciekawe. Zainteresowały również naukowców i pasjonatów lokalnej historii, którzy wzięli na historyczny warsztat dzieje miejscowości i funkcjonujących na jej terenie parafii rzymskokatolickich.

Książka składa się z trzech części. Pierwsza ukazuje Łabędy w rozwoju historycznym na tle dziejów Górnego Śląska. Drugi moduł poświęcony jest stosunkom kościelnym w Łabędach. W trzeciej części przedstawiono źródła, takie jak niepublikowane dotąd zapiski kronikarskie – wyjaśnia ks. prof. Andrzej Hanich, główny redaktor monografii.

Publikacja jest głównym elementem działań aktywizacyjnych prowadzonych z mieszkańcami. Zorganizowano już między innymi warsztaty dla młodzieży szkolnej i seniorów, podczas których przywracano pamięć o wspólnej historii.

(mm)