Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

We wtorek, 22 maja, odbyły się kolejne warsztaty profilaktyczno-edukacyjne w ramach projektu „Pewnym krokiem do celu 50+”. Łącznie gromadziły ponad stu seniorów. Funkcjonariusze odwiedzili Przyszowice i Pyskowice. Tym razem w szkoleniu wziął udział powiatowy rzecznik praw konsumentów.Warsztaty prowadzone przez policję wśród starszych wiekiem mieszkańców powiatu gliwickiego cieszą się dużym zainteresowaniem. Poza podstawowym szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych, które przeprowadził st. sierż. Szymon Kołodziej z WRD, zainteresowani mieli okazję wysłuchać rad powiatowego rzecznika praw konsumentów, Edyty Wietschorke-Gołąb, która omówiła niebezpieczeństwo związane z zawieraniem umów po zawyżonych, w stosunku do rynkowych, cenach. Rzecznik opowiedziała także o podstawowych metodach oszustw w zakresie sprzedaży gazu, energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych. Pouczyła też, jak skutecznie odstąpić od zawartej umowy.
Z kolei aspirant sztabowa Aneta Sokalla z wydziału prewencji KMP przeprowadziła szkolenie na temat postępowania w przypadku próby oszustwa znanymi metodami, np. „na wnuczka”, „na policjanta”, „na pracownika administracji”.
Pierwsze wczorajsze spotkanie odbyło się w siedzibie OSP w Przyszowicach, zaś drugie w pyskowickim klubie seniora. Dojrzałym wiekiem pyskowiczanom towarzyszyli zastępca burmistrza Adam Wójcik oraz Joanna Drozd, przewodnicząca rady miasta.
Spotkania organizowane są przez gliwicką policję dla osób w wieku 50+. W celu umówienia dogodnego terminu prosimy koordynatorów klubów seniora o kontakt z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Gliwice, tel.: 32 336 92 90.