Fot. Gliwice TV

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 to kolejna gliwicka placówka oświatowa, która zyskała nowoczesne, wielofunkcyjne boiska.

Przy szkole powstał wielofunkcyjny kompleks boisk sportowych, na który składa się ogrodzone 4-metrowym piłkochwytem boisko z nawierzchnią sztuczną, o wymiarach 46x30m, a także dwa boiska o nawierzchni poliuretanowej - mniejsze, do siatkówki (18x9m) i większe, do koszykówki (28mx15m). Na zmodernizowanym terenie pojawiła się również czterotorowa bieżnia prosta o długości 60 m oraz bieżnia do skoku w dal.

Ponadto w ramach inwestycji wykonano oświetlenie, awaryjne odwodnienie i reaktywowano tereny zielone wokół boisk. Całość dopełniają chodniki i mała architektura w postaci ławeczek i koszy na śmieci.

Prace budowlane na terenie „dziewiątki” trwały od maja do października 2017 r, ich wykonawcą była firma SKANSKA S.A. Oficjalne otwarciu obiektu odbyło się 30 maja, podczas szkolnego Dnia Sportu.

- Bardzo się cieszymy, że boiska będą mogły służyć nie tylko uczniom, ale również całej społeczności lokalnej – mówi Jolanta Mach, dyrektor ZSP nr 9 w Gliwicach.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 029 955,44 zł. Miejską inwestycję dofinansowało Ministerstwa Sportu i Turystyki, które przeznaczyło na ten cel 339 800,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016.