Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

fot. M. Baranowski / archiwum UM

Trwają intensywne prace przy budowie ronda turbinowego w ciągu ul. Bojkowskiej. Wykonawca, w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac, wprowadził zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy w najbliższym czasie poruszać się będą w tym miejscu wahadłowo.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic (wykonawca inwestycji w ramach zadania pod nazwą „Budowa południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap I. Rozbudowa ul. Bojkowskiej i budowa fragmentu obwodnicy”) apeluje o dostosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz zachowanie ostrożności. Przeprasza również za utrudnienia w ruchu.