Z analizy zdarzeń drogowych odnotowanych od początku 2018 roku na terenie powiatu gliwickiego wynika, że najczęstszą przyczyną kolizji i wypadków z udziałem pieszych lub rowerzystów jest nieustąpienie pierwszeństwa. Do największej ilości potrąceń pieszych dochodzi na przejściach dla pieszych. A część pieszych uczestników drogi nie wie, że przechodząc przez jezdnię po przejściu dla pieszych muszą zachować rozwagę gdyż ciąży na nich obowiązek upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia.

W pierwszym półroczu 2018 roku na drogach gliwickiego powiatu policjanci 82 razy wzywani byli do kolizji lub wypadków z udziałem pieszych lub rowerzystów. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na 58 zdarzeń z udziałem rowerzystów- 49 kolizji, 9 wypadków- w 29 przypadkach to kierujący rowerem był winny. Najczęstszym powodem było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Odnośnie zdarzeń z udziałem pieszych, najczęściej dochodzi do nich w miejscu gdzie pieszy powinien bezpiecznie pokonać jezdnię tzn na oznakowanych przejściach dla pieszych. Aż 21 razy winnym potrącenia był kierujący pojazdem który nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu dla pieszych. W 5 przypadkach do potrącenia pieszego przez samochód doszło w trakcie manewru cofania. Policyjna statystyka wykazuje również winę pieszych, w 18 zdarzeniach to pieszy był winny. W trakcie wchodzenia na jezdnię czynili to nieostrożnie wchodząc bezpośrednio przed jadący pojazd - 7 przypadków lub zza innego pojazdu lub przeszkody - 5 przypadków. Ogólna liczba zdarzeń z udziałem pieszych to 55 z czego 26 zostało zakwalifikowanych z racji odniesionych przez uczestników obrażeń jako wypadki.

Przypominamy(zgodnie z przepisami Ustawy Prawa o Ruchu Drogowego z dnia 20 czerwca 1997r. z późniejszymi zmianami):

Pieszy:

- poruszający się poza obszarem zabudowanym, jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników, chyba że porusza się po chodniku lub drodze przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszych,

- przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych ( regułę stanowi     brak oznakowanego przejścia w odległości 100 m od miejsca w którym chce przekroczyć jezdnię oraz poruszanie się w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma   piewszeństwo i może poruszać się całą szerokością drogi),

- wchodząc na jezdnię również na przejściu dla pieszych obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi- zabrania się wejścia na jezdnię bezpośrednio   przed jadący pojazd,

- wchodząc na jezdnię ma obowiązek upewnić się, że jest dostatecznie widoczny- zabrania się wejścia na jezdnię bezpośrednio zza przeszkody lub w miejcu o   ograniczonej widoczności

Kierujący rowerem:

- obowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów

- podczas jazdy musi trzymać conajmniej jedną rękę na kierownicy

- może poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych gdy:

- opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem

- ruch pojazdów na drodze jest dozwolny z prędkością większą niż 50 km/h, brak jest wydzielonej drogi dla rowerów, a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry

- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty(śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledż, gęsta mgła)

W powyższych przypadkach kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Kierujący pojazdem:

- zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu

- skręcając w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdza

- przejeżdzając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, zachowanie takie wymagane jest również podczas jazdy po placu gdzie ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch odbywa się po tej samej powierzchni

Zabrania się kierującemu:

- wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszychi bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany(np. sygnalizacją świetlną),

- omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

- jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

 

Niestosowanie się do powyższych nakazów lub zakazów może skutkować nałożeniem grzywien w postaci mandatów karnych lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu. Ponadto może doprowadzić do groźnych zdarzeń w tym wypadków i kolizji.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.