Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

przezjezdnie

 

Od dziecka rodzice uczą nas że na drodze powinniśmy zachować należytą ostrożność. Pieszy przechodząc przez jezdnię powinien się rozejrzeć i upewnić czy wchodząc na ulicę nie zmusi kierującego pojazdem do gwałtownego hamowania. Niestety statystyki pokazują, że zarówno kierowcy jak i piesi zapominają o kulturze na drodze, co powoduje wiele wypadków z ich udziałem. Interwencje komunikacyjne naszych funkcjonariuszy dotyczą nie tylko złego parkowania, ale również niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, którzy nierzadko zapominają o ciążących na nich obowiązkach. Tylko w ubiegłym miesiącu funkcjonariusze straży miejskiej podjęli aż 80 takich interwencji.

Do najczęstszych przewinień popełnianych przez pieszych należą:

- przebieganie przez jezdnię art. 97 Kodeksu Wykroczeń w zw. z art. 14 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym

- przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych art. 97 Kodeksu Wykroczeń w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym

- przechodzenie na czerwonym świetle art. 92 § 1Kodeksu Wykroczeń