Ocena ryzyka wybuchu i zagrożenia wybuchem jest dokonywana w obiektach oraz na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne. Nie dotyczy to jednak wszystkich tego typu prac, lecz tych z użyciem materiałów, które mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w miejscach, gdzie wyżej wymienione materiały są magazynowane. W takich instytucjach jest obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem, która spoczywa na barkach inwestora, projektanta lub osoby decyzyjnej w sprawie procesu technologicznego. Jak stworzyć taki dokument oraz jak efektywnie zabezpieczyć swój zakład pracy przed ewentualnym pożarem – tego dowiecie się z poniższego artykułu.

 

Stworzenie DZPW

DZPW to skrót od Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Jest on tworzony w oparciu o szczegółową dokumentację projektową. Zaznacza się w nim przebieg instalacji procesowych, obiektów oraz zakładów przemysłowych, w których obszerze występują substancje lub gazy wybuchowe. Jest to podstawa, bez której późniejsza ochrona przeciwwybuchowa nie byłaby możliwa. Firma Corona posiada w swojej ofercie zarówno wykonanie wszelkich niezbędnych inspekcji, by stworzyć dokument dzpw, jak i szeroki wachlarz urządzeń, zabezpieczających miejsce pracy przed pożarami i wybuchami. Przykładami takich urządzeń mogą być płytki bezpieczeństwa, czy przerywacze ognia firmy Fike, którego nasza firma jest przedstawicielem w Polsce.

 

Wybór najlepszych zabezpieczeń

Ochrona przeciwpożarowa budynków oraz ochrona przeciwwybuchowa jest szczególnie ważna dla bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie pracy. Dlatego też ważne jest, żeby zabezpieczenia, występujące w takich miejscach były najwyższej jakości. Klasyfikacja stref zagrożenia i szczegółowa aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem to podstawa, lecz po tych działaniach ważne jest, żeby wdrożyć najlepsze komponenty, które uchronią nasz budynek i pracowników przed nieszczęśliwymi wypadkami. Dlatego też wybór może być tylko jeden: ATEX. Owa dyrektywa europejska określa jakie wymagania musi spełniać każdy produkt, który przeznaczony jest do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Urządzenia i systemy ochronne, które podlegają powyższej dyrektywie, mogą być wprowadzone do użycia tylko wtedy, gdy są opatrzone znakiem CE i posiadają deklarację zgodności. Deklaracja ta potwierdza, że ów produkty spełniają podstawowe wymogi zdrowotne i wymogi bezpieczeństwa. Wśród takich produktów znajdziemy płytki bezpieczeństwa, zawory oddechowe czy zawory odcinające – przeciwpożarowe. Dlatego produkty ATEX to nie tylko puste słowa, lecz gwarancja realnego bezpieczeństwa.

W ramach podejmowanych, przez firmę Corona działań, znajdziemy nie tylko szczegółową analizę sytuacji i stworzenie wszystkich potrzebnych dokumentów, lecz również wyposażymy ciebie i Twój biznes w najlepsze zabezpieczenia. Ponad 27 lat w funkcjonowania naszej firmy