Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Egzamin ósmoklasisty – wszystko, co warto wiedzieć

W związku z reforma oświaty do szkół zawitały egzaminy ósmoklasisty. Co warto wiedzieć o egzaminie pisanym przez uczniów na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej?

Nowe egzaminy dla ósmoklasistów wzbudzają wiele pytań zarówno wśród samych uczniów, jak również ich rodziców. Egzamin ósmoklasisty to egzamin, który ma na celu sprawdzenie wiadomości oraz umiejętności wśród uczniów uczęszczających do klas I-VIII. Pierwszy egzamin tego rodzaju został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty podejść musi każdy uczeń, niemniej jednak nie ma określonej minimalnej liczby punktów do zdobycia – oznacza to, że egzamin zawsze jest zaliczony. Warto jednak pamiętać o tym, że osiągnięty wówczas wynik ma wpływ na wybór dalszej ścieżki edukacji ucznia, czyli decyduje on o dostaniu się do szkoły średniej.

W związku z tym coraz więcej uczniów zapisywanych jest na korepetycje przygotowujące do tego typu egzaminu albo też korzysta się wówczas ze specjalnych kursów.

Jakie przedmioty zdawane są na egzaminie ósmoklasisty? Jak dokładnie przebiega ten egzamin? Jak przygotować się do niego najlepiej? Zapraszamy do sprawdzenia odpowiedzi na te pytania!

Egzamin ósmoklasisty – przedmioty do zadania

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują ci uczniowie, którzy są obecnie w VIII klasie szkoły podstawowej.

Egzamin ten odbywa się w formie pisemnej i obejmuje on trzy przedmioty obowiązkowe, a mianowicie są to:

  • egzamin ósmoklasisty polski
  • egzamin ósmoklasisty matematyka
  • egzamin ósmoklasisty angielski albo inny język nowożytny

Warto przy tym wskazać, że od roku 2022 egzamin będzie obejmował również jeszcze jeden przedmiot do wyboru wśród uczniów – biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin ósmoklasisty – jak przebiega egzamin?

Egzamin ósmoklasisty jest organizowany w kwietniu. W przypadku, gdy uczeń nie mógłby wziąć w nim udziału w tym terminie, wówczas może zrobić to w czerwcu.

Pierwszego dnia zdawany jest egzamin z języka polskiego – trwa on 120 minut. Drugiego dnia z matematyki – trwa 100 minut. Trzeciego dnia organizowany jest egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego albo innego języka nowożytnego – trwa on 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty – jak wyglądają arkusze?

Na egzamin ósmoklasisty arkusze posiadają zadania zamknięte, a także otwarte. W pierwszym przypadku uczeń wybiera odpowiedź z podanych, natomiast w drugim odpowiedź przygotowuje samodzielnie.

Egzamin ósmoklasisty – jak się do niego przygotować?

Zasadniczo, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty to cała nauka w szkole podstawowej. Nie oznacza to jednak, że do egzaminu nie trzeba się przygotowywać. Szkoły poświęcają wtedy dużo czasu na to, aby odpowiednio przyszykować swoich uczniów na test ósmoklasisty tak, aby zdali go jak najlepiej.

Uczniowie mogą pogłębić i ugruntować swoją wiedzę samodzielnie – w tym celu może pomóc także przeznaczone na egzamin ósmoklasisty repetytorium, czyli specjalny podręcznik do powtórek. Można też wykonywać przygotowane na egzamin ósmoklasisty testy, które znajdziemy także w internecie.

Wielu rodziców decyduje się także na dodatkowe wsparcie – możemy znaleźć specjalne korepetycje w Warszawie oraz w innych miastach, które mają na celu przygotowanie ucznia do egzaminu.

Organizowane są także kursy przygotowawcze – to specjalne kursy dla ósmoklasistów, które mają na celu przygotowanie ich do egzaminu. Kursy tego rodzaju oferuje między innymi wspomniana wcześniej szkoła Pitagoras, która przygotowała dla swoich uczniów kursy roczne oraz feryjne.

Kursy obejmują aż 20 godzin lekcyjnych dodatkowo, 20 godzin prac domowych. Prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli z powołaniem, którzy wiedzą, jak skutecznie przekazywać wiedzę. Dodatkowo, szkoła dzieli uczniów na kilka grup, dzięki czemu każdy może uczyć się zgodnie ze swoim poziomem zaawansowania wiedzy. Organizowany jest także egzamin ósmoklasisty próbny, który ma na celu sprawdzenie zdobytej wiedzy.

Zatem aby zdać ten test do liceum jak najlepiej, warto także pomyśleć o dodatkowym wsparciu!