Od dzisiaj tj. 03.04.2020 r. na ulicach naszego miasta będzie można spotkać wspólny patrol Strażnika i Policjanta.

W związku z wydanym w dniu 31.03.2020 r. Poleceniem nr 46 Wojewody Śląskiego dotyczącego między innymi organizacji wspólnych patroli z Policją oddelegowaliśmy do działań zgodnie ze wskazaniami Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach 6 funkcjonariuszy z naszej jednostki.

Zadania, które realizujemy służą głównie prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19.