Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Konstytucja 3 Maja
Dziś 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która jako pierwsza w Europie i druga na świecie regulowała prawa i obowiązki mieszkańców, a także zasady organizacji władzy państwowej ????????????????
Ten dzień to także Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.