Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu w Knurowie
W Szpitalu w Knurowie, kosztem ponad 1,9 mln zł, prowadzone są roboty budowlane, mające na celu modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej. Zakres prac jest ogromny, a po ich zakończeniu oddział ten uzyska zupełnie nowe oblicze.

- Jest to kolejny krok mający na celu unowocześnienie Szpitala w Knurowie oraz dostosowanie go do obecnie obowiązujących wymogów – podkreśla wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz. – Zadanie, prowadzone przez Powiat Gliwicki, otrzymało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach wykonywanych prac zmieniony zostanie poprzedni układ funkcjonalno-przestrzenny oddziału, który mieści się na parterze szpitala.  W tym celu przeprowadzono już ogólnobudowlane prace rozbiórkowe, obejmujące m.in. skucie i zerwanie starych posadzek, demontaż ścian działowych i stolarki drzwiowej oraz rozbiórkę istniejących instalacji. W ich miejsce wykonywane są  nowe, zgodne z opracowanym projektem. Obecnie oddział wygląda jak jeden wielki plac budowy, po którym krząta się ekipa budowlana. Widać już nowe elementy instalacji, ścianki działowe, świeże tynki.

- Kompleksowy remont Oddziału Chirurgii Ogólnej umożliwiły nam środki finansowe pozyskane dzięki Zarządowi Powiatu Gliwickiego oraz radnym powiatowym – mówi prezes Zarządu Szpitala w Knurowie, dr Michał Ekkert. – Planujemy oddać zmodernizowany oddział do użytku pacjentów w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, powiększając przy tym liczbę łóżek. Dzięki temu będziemy mieli chirurgię w naszym szpitalu podzieloną na dwa odcinki, ten remont już od dawna był konieczny.

Poza modernizacją Oddziału Chirurgii Ogólnej niebawem rozpocznie się remont bloku operacyjnego, co umożliwią z kolei środki z budżetu Powiatu Gliwickiego, przekazane na powiększenie kapitału zakładowego spółki Szpital w Knurowie. Przeprowadzony on zostanie w sierpniu. Następnie planowany jest kompleksowy remont traktu porodowego. – To są trzy duże remonty w tym roku – podsumowuje prezes Michał Ekkert. – Z mniejszych prac warto wspomnieć o remoncie wszystkich łazienek na terenie szpitala, wraz z powiększeniem ich liczby, czyli powstaniem nowych łazienek. Natomiast na przełomie roku 2021 i 2022 rozpoczniemy kolejny, bardzo duży remont, który obejmie naszą izbę przyjęć wraz z przychodniami, które znajdują się w tzw. przyziemiu, a także całe otoczenie szpitala z drogami pożarowymi i podjazdami dla karetek. W ciągu tych dwóch lat wykonane zostaną u nas tak poważne prace, jakich nie było tu od dawna.