Wyłączenie sygnalizacji na skrzyżowaniu Rybnicka-A4 w środę 22 maja
W najbliższą środę, 22 maja 2024 roku, zaplanowano przegląd stacji elektroenergetycznej, co może spowodować wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Rybnickiej z autostradą A4. Prace potrwają od godziny 8:00 do 14:00. Prosimy wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
  1. Przegląd stacji elektroenergetycznej w środę, 22 maja 2024 roku.
  2. Możliwe wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Rybnicka - A4.
  3. Prace potrwają od 8:00 do 14:00.
  4. Prośba o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowań.

W związku z planowanym przeglądem stacji elektroenergetycznej, w środę, 22 maja 2024 roku, może nastąpić wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Rybnickiej z autostradą A4. Tauron Dystrybucja poinformował, że prace będą przeprowadzane w godzinach od 8:00 do 14:00.

Jest to standardowa procedura, która ma na celu zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa infrastruktury elektroenergetycznej. Wyłączenie stacji jest niezbędne, aby technicy mogli dokładnie przeprowadzić wszystkie niezbędne kontrole i ewentualne naprawy.

Podczas wyłączenia zasilania, sygnalizacja świetlna na wspomnianym skrzyżowaniu nie będzie działać. W związku z tym kierowcy poruszający się w tym rejonie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Należy ściśle stosować się do istniejącego oznakowania pionowego i poziomego, aby zapewnić bezpieczny i płynny ruch na drodze.

Takie wyłączenia mogą powodować pewne niedogodności, jednak są one niezbędne dla utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej w dobrym stanie. Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze to nie tylko kwestia sygnalizacji świetlnej, ale także odpowiedzialnej jazdy i wzajemnego poszanowania wśród użytkowników dróg. Prosimy o rozwagę i cierpliwość w czasie trwania prac.


Na podst. Zarząd Dróg w Gliwicach