Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

dzik ASF 640pxPrzedstawiamy ulotki dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF) opracowane przez Główny Inspektorat Weterynarii.

 

W ocenie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach głównym wektorem przemieszczenia choroby na teren województwa może być czynnik ludzki. Może się to zdarzyć poprzez przewożenie mięsa zarażonych dzików ze wschodniej części kraju lub poprzez przewóz żywności zza wschodniej granicy.

Szczególnie narażone są parkingi położone w pobliżu obszarów leśnych, gdzie mogą przebywać dziki poszukujące pozostałości żywności. Dlatego w opinii WLW zarządcy dróg i parkingów powinni podjąć działania mające na celu zwiększenie częstotliwości opróżniania śmietników, by nie zalegały w nich resztki jedzenia, a także umieszczenie na parkingach ulotek dotyczących postępowania z resztkami żywności.

Do pobrania:

  1. ASF - ulotka apel do hodowców trzody chlewnej-s.1
  2. ASF - ulotka apel do hodowców trzody chlewnej-s.2
  3. ASF – ulotka – resztki jedzenia
  4. ASF – ulotka jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika

ASF ulotka apel do hodowców trzody chlewnej s.1