Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Po każdym weekendzie pojawia się większa ilość zatrzymanych praw jazdy. Uprawnienia tracą kierujący nietrzeźwi (powyżej 0,5 promila) a także ci „wczorajsi”, po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila). Nie inaczej było w miniony poniedziałek, 18 grudnia. Na gliwickich drogach, podczas rutynowych kontroli, wpadło łącznie 6 kierowców (trzech powyżej 0,5 promila). Ponowne zdawanie egzaminu to tylko jedna z uciążliwości, jakie ich teraz czekają.Przykład: godz. 9.43 w Pyskowicach, przy ul. Gliwickiej patrol WRD KMP w Gliwicach zatrzymuje do rutynowej kontroli samochód osobowy marki Porsche. Badania 60-letniego kierowcy wykazują prawie 1,6 promila.

Kierowanie samochodem po alkoholu zawsze kończy się sprawą w sądzie.
Za to grożą nie tylko kary więzienia, ale także inne bolesne konsekwencje. Przypomnijmy: umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje kierowców, którzy spowodowali kolizję lub wypadek. To często oznacza płacenie rent poszkodowanym czy pokrycie kosztów napraw uszkodzonych samochodów.
Od 1 stycznia 2017 r. zatrzymanego przez policję pijanego kierowcę starosta lub prezydent mają prawo skierować na płatny kurs reedukacyjny.
Kara za wykroczenie (0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi – w tym zakresie mieści się jedno piwo spożyte przez mężczyznę o wadze 80 kg) to: areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 50 zł do 5 tys. zł, utrata uprawnień od 6 miesięcy do 3 lat.
Kara za przestępstwo (powyżej 0,5 promila) to z kolei grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 3. Obowiązkowo każdy zatrzymany pod wpływem alkoholu płaci co najmniej 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.
Prawo jazdy można też utracić z innych przyczyn. O tym mówi kodeks karny, który nakazuje obligatoryjny, orzeczony przez sąd, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec sprawców następujących przestępstw: niezatrzymania się do kontroli, prowadzenia mimo cofnięcia uprawnień, kierowania mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.  

  • Kontrola w Pyskowicach przy ul. Gliwickiej