Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Kolejny sukces Krzysztofa Gołucha
Krzysztof Gołuch z Knurowa zajął pierwsze miejsce w konkursie Śląska Fotografia Prasowa 2018. To wielki sukces, bowiem pokonał wielu uznanych, zawodowych fotografów prasowych z naszego regionu.

Jury konkursu, pracujące pod przewodnictwem prof. Mariana Oslislo z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, nagrodziło cykl zdjęć Krzysztofa Gołucha „W pracy”, wykonany w Zakładzie Aktywności Zawodowej św. Marcina w Katowicach. Krzysztof na co dzień jest zastępcą dyrektora Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej i kierownikiem tamtejszego Warsztatu Terapii Zajęciowej. Pedagog z wykształcenia, od wielu lat zajmuje się fotografią, ukończył Instytut Twórczej Fotografii w Opawie i robi tam obecnie doktorat. Jest laureatem wielu nagród w krajowych i zagranicznych konkursach fotograficznych – szczególnie wysoko oceniane są jego prace poświęcone osobom z niepełnosprawnością.  

Na konkurs Śląska Fotografia Prasowa 2018 wpłynęły 484 zdjęcia 52 autorów. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 26 marca w Bibliotece Śląskiej, która jest organizatorem tego odbywającego się od 15 lat przedsięwzięcia. Tam też podziwiać można fotografie zakwalifikowane do wystawy konkursowej – wśród 140 zdjęć 32 autorów są oczywiście prace Krzysztofa Gołucha.