Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Nowe pracownie w „Paderku” – i nie tylko
Uczniowie Technikum nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, od września korzystają z nowoczesnych pracowni komputerowych, które Powiat Gliwicki wykonał w ramach projektu unijnego. 21 listopada wizytowali je radni z Komisji Edukacji Rady Powiatu Gliwickiego.

Okazją do odwiedzin było wyjazdowe posiedzenie tej komisji, która omawiała na nim m.in. temat „Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez realizowane projekty unijne”. Radnym towarzyszyli m.in. wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga, Wojciech Zając – zastępca dyrektora gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Dorota Gumienny – dyrektor Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.

- Cieszę się, że spotykamy się w szkole, gdzie w ostatnim czasie powiat poczynił duże inwestycje służące uczniom – mówił Stanisław Rudzki, przewodniczący Komisji Edukacji. – Jest to także okazja, by zapoznać się z innymi projektami unijnymi, które stanowią cenne wsparcie naszego szkolnictwa zawodowego.

Prezentację na ten temat przedstawiła Joanna Piktas, naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Powiat Gliwicki prowadzi obecnie bądź też niedawno zakończył szereg projektów służących uczniom – mają one zarówno charakter inwestycyjny, jak i nieinwestycyjny, służąc wzbogaceniu oferty edukacyjnej. Jednym z nich był właśnie projekt „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie”, który otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości blisko 510 tys. zł. W jego ramach zmodernizowane zostały cztery pracownie informatyczne, powstał profesjonalny ośrodek egzaminacyjny, a także utworzono nowoczesna serwerownię wraz z systemem okablowania strukturalnego i siecią bezprzewodową obejmującą cały budynek szkoły. Uczniowie korzystają już od września ze świetnie zaaranżowanych pracowni, w których mają do dyspozycji 60 nowych zestawów komputerowych.

Prace trwają natomiast jeszcze w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach, gdzie rozbudowywany jest i modernizowany budynek szkolny w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych, w tym budową windy. Ten projekt otrzymał dofinansowanie unijne wynoszące ponad 1,7 mln zł. Inwestycja zostanie zakończona 28 grudnia br.

- Są to dwa największe unijne projekty inwestycyjne służące naszym uczniom – informuje wicestarosta Ewa Jurczyga. – Powiat Gliwicki prowadzi ich znacznie więcej, niektóre zaś  koordynują same szkoły. Ich ogólna wartość wynosi blisko 8,5 mln zł. Jest to olbrzymie wsparcie dla naszych placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Powiat złożył już kolejne wnioski, m.in. na utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Zespole Szkól Specjalnych w Knurowie oraz na rozbudowę i modernizację bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkól Zawodowych nr 2 w Knurowie. Uczniowie Technikum nr 1 z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie od 2016 r. lat odbywają zagraniczne staże w Hiszpanii. Z kolei na projekt „Dobre wykształcenie – lepsza praca” Powiat Gliwicki pozyskał ostatnio ponad 2,2 mln zł – dzięki niemu uczniowie będą mieli dodatkowe staże, kursy i zajęcia, nauczyciele podniosą swe kwalifikacje, wzbogaci się też wyposażenie pracowni. To tylko część z omówionych unijnych projektów.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem rozmachu i zakresu działań podejmowanych w powiecie gliwickim w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego – mówił Wojciech Zając z Kuratorium Oświaty. – Mogę ich tylko pogratulować, tym bardziej, że właśnie na rozwój szkolnictwa zawodowego kładziemy obecnie największy nacisk.  

Następnie radni i goście posiedzenia Komisji Edukacji RPG zwiedzili świeżo wyremontowane pracownie, ośrodek egzaminacyjny i serwerownię, a także salę gimnastyczną, która zmodernizowana została ze środków Powiatu Gliwickiego, a służy zarówno uczniom „Paderka”, jak i Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie.