Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Doktorat Honoris Causa Politechniki Śląskiej dla prof. Aleksandra Sieronia
22 listopada prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń – światowej sławy uczony w dziedzinie zastosowań techniki w medycynie – otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej.

Uroczystość odbyła się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym PŚl. w Gliwicach, które z tej okazji zapełniło się licznie przybyłymi przedstawicielami świata nauki, szkolnictwa wyższego, medycyny, reprezentantami rządu i samorządu, duchowieństwa, służb mundurowych, przemysłu i wielu firm oraz instytucji. Prof. Aleksander Sieroń ten zaszczytny tytuł otrzymał na mocy uchwały Senatu Politechniki Śląskiej, w której podkreślono, iż jest wybitnym uczonym o rzadkich umiejętnościach łączenia i wykorzystania w praktyce oraz nauce sztuki inżynierskiej i wiedzy medycznej dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Podczas uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab. Paweł Sowa – dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, w dyplom Doktora Honoris Causa wręczył prof. Sieroniowi rektor tej uczelni, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.  

Aleksander Sieroń to człowiek renesansu – ukończył przed laty Wydział Elektrycznym PŚl., po czym w 1977 r. uzyskał dyplom lekarza medycyny na ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, balneologii i medycyny fizykalnej, angiologii i hipertensiologii. Pełni funkcję Kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Połączenie wiedzy technicznej i medycznej ukształtowało zainteresowania naukowe prof. Sieronia, który uważany jest za jednego z najbardziej liczących się w świecie ekspertów w dziedzinie oddziaływań biologicznych oraz zastosowań medycznych pól elektromagnetycznych i światła niskoenergetycznego. Jest także pionierem w zakresie klinicznych zastosowań diagnostyki i terapii fotodynamicznej, krioterapii ogólnoustrojowej oraz hiperbarycznej terapii tlenowej.

Powiat Gliwicki podczas uroczystości reprezentowała wicestarosta Ewa Jurczyga. – Było to bardzo doniosłe i wzruszające wydarzenie – mówi. – Prof. Aleksander Sieroń jest postacią wybitną. Cieszy się ogromnym autorytetem w środowisku naukowym i lekarskim, ma olbrzymie zasługi dla rozwoju nauki polskiej, medycyny i techniki. Uczestniczenie w nadaniu mu Doktoratu Honoris Causa było dla mnie tym większym przeżyciem, że jestem członkiem Rady Społecznej Politechniki Śląskiej, tak więc traktuję tę uczelnię jako poniekąd i moją własną Alma Mater.